AKTUALNOŚCI
  

  PRZETARGI
  Dzierżawa terenu


    
 

 


Dzierżawa terenu przeznaczonego pod obiekty handlowo-usługowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w Dziale Technicznym Spółdzielni - pok. 39, tel. 74/66-56-963 można uzyskać informacje o możliwości wydzierżawienia terenów, które wchodzą w skład zasobów Spółdzielni, z przeznaczeniem tych terenów pod zabudowę obiektami handlowo-usługowymi. Podmiot lub osoba zainteresowana wydzierżawieniem terenu pod zabudowę musi spełnić warunki zawarte w Regulaminie
Wydzierżawiania Terenów w Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu. Regulamin ten jest dostępny dla członków spółdzielni na stronie internetowej, pozostałe osoby mogą zapoznać się z regulaminem w Dziale Technicznym Spółdzielni.


 

 


 

  

do góry  |