AKTUALNOŚCI
  

  Termomodernizacja w 2006 r.


    

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że realizując postanowienia uchwały nr 6/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r Zebrania Przedstawicieli Członków w sprawie zatwierdzenia strategii działania Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu na lata 2005-2010 zwrócił się do lokatorów 10 budynków mieszkalnych t.j.:

 1. ul.Kasztelańska 14-34
 2. ul.Grodzka 42-54
 3. ul.Grodzka 39-57
 4. ul.Grodzka 63-65
 5. ul.Grodzka 59-61
 6. ul.Grodzka 5-7
 7. ul.Hetmańska 54-68
 8. ul.Hetmanska 36-52
 9. ul.Basztowa 17-37
 10. ul.Basztowa 48-64

o wyrażenie zgody na obciążenie kredytem hipotecznym nieruchomości budynkowych, celem zabezpieczenia kredytów na realizację prac termomodernizacyjnych.

Brak zgody lokatorów na ustanowienie hipoteki na ich nieruchomościach budynkowych między innymi spowodował, że w roku 2006 do termomodernizacji na osiedlu przyjęto 4 budynki mieszkalne na:

 1. ul.Kasztelanskiej 14-34
 2. ul.Grodzkiej 42-54
 3. ul.Hetmaskiej 54-68
 4. ul.Basztowej 17-37

w których zostaną wykonane następujące prace:

 • docieplenie ścian budynku
 • ocieplenie stropodachu
 • remont stolarki okiennej na klatkach schodowych
 • remont węzłów cieplnych wraz z montażem w nich automatyki pogodowej
 • remont instalacji ciepłej wody użytkowej
 • montaż zaworów podpionowych

Ponadto do termomodernizacji na rok 2006 przyjęto budynek poza osiedlem przy ul.Wiejskiej 7-17.
Jego mieszkańcy wyrazili zgodę na ustanowienie hipoteki na swojej nieruchomości budynkowej, celem zabezpieczenia kredytu zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych.

W ramach prac termomodernizacyjnych na tym budynku zostanie wykonane:

 • docieplenie ścian
 • docieplenie stropodachu
 • wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych

 

Termomodernizacja budynku przy ul.Basztowej 17-37

 

   

Termomodernizacja budynku przy ul.Kasztelańskiej 14-34

 

 

Termomodernizacja budynku przy ul.Grodzkiej 42-54

 

   

Termomodernizacja budynku przy ul.Hetmańskiej 54-68

 

 

Termomodernizacja budynku przy ul.Wiejskiej 7 -17

 


 

  

do góry  |