AKTUALNO¦CI
  

  Termomodernizacja w 2011 r.


    
W 2011 r. w okresie od 28 kwietnia do 14 listopada przeprowadzono prace termomodernizacyjne w budynku mieszkalnym przy ul. Grodzkiej 4-20 

Wykonawcami robót byli:

Konsorcjum działaj±cym na podstawie umowy konsorcjum z dnia 11.03.2011 r. zawartej pomiędzy:

  • P.P.H.U. "J.I.M." Inga Lipińska - Berkowicz, Mateusz Berkowicz z siedzib± przy ul. Kolejowej 31 w Szczawnie-Zdroju
  • P.P.H.U. "PORTAL" Krzysztof Sobol z siedzib± przy ul. D±browskiego 23/2 w Strzegomiu
    w imieniu którego działał Lider konsorcjum: P.P.H.U. "J.I.M." Inga Lipińska - Berkowicz, Mateusz Berkowicz,

które wykonało roboty dociepleniowe ¶cian i stropodachu wraz z wymian± pokrycia papowego oraz wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych.

Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe, Roboty Ogólnobudowlane "INSTALPOL" Sp. J. Mirosław Kudas, Zbigniew Janas, Leszek Paj±k z siedzib± przy ul. Armii Krajowej 23 w ¦widnicy, która wykonała roboty instalacyjne obejmuj±ce remont węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej.

 


PLIK DO POBRANIA:


 

  

do góry  |