AKTUALNO¦CI
  

  Termomodernizacja w 2013 r.


    
W 2013 roku w okresie od 15 kwietnia do 15 listopada przeprowadzono prace termomodernizacyjne w budynku mieszkalnym przy ul.Blankowej 23-41.

Wykonawcami robót byli:

P.P.H.U. "PORTAL" Krzysztof Sobol z siedzib± przy ul.D±browskiego 23/2 w Strzegomiu, która wykonała:

  • roboty dociepleniowe ¶cian i stropodachu
  • wymianę pokrycia dachowego
  • wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych .

Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Recyklingu Sp. z o.o. z siedzib± przy ul.Ogrodowej 25 w Wałbrzychu, która wykonała roboty instalacyjne obejmuj±ce remont:

  • węzła cieplnego,
  • instalacji centralnego ogrzewania,
  • instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej.

 

     

PLIKI DO POBRANIA:

 


 

  

do góry  |