AKTUALNOŚCI
  

  Termomodernizacja w 2015 r.


    
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu w roku 2015 nie realizowała kompleksowych prac termomodernizacyjnych. Sytuacja ta wynika z faktu, że od roku 2014 pojawiła się nowa perspektywa finansowania prac termomodernizacyjnych - ze środków unijnych w ramach opracowanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Spółdzielnia pragnie skorzystać z tych środków i jest żywo zainteresowana uczestnictwem w konkursach wyłaniających podmioty, którym zostaną przyznane środki unijne na realizację zamierzeń przynoszących efekt ekologiczny - czyli przeprowadzenie termomodernizacji. Nabór wniosków do pierwszego konkursu został ogłoszony w lipcu 2016 r.


 

  

do góry  |