INFORMATOR INTERESANTA
  

  Biuro Obsługi Interesanta


    
INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW
 • informowanie o sposobie przyjmowania zgłoszeń o liczbie osób zamieszkałych w lokalu oraz zasadach ustalania wysokości opłat za korzystanie z lokali,
 • przyjmowanie pism i wniosków dotyczących spraw windykacyjnych, podpisywanie przez dłużnika umów w sprawie spłaty zadłużenia,
 • przyjmowanie korespondencji od interesantów.

Zapewniliśmy łatwy dostęp do Biura dla ludzi starszych i niepełnosprawnych ( parter ) po wyremontowaniu ogólnodostępnego pomieszczenia, które wyposażono w sprzęt i urządzenia spełniające wymogi zachowania poufności w trakcie załatwiania spraw.

Teren wokół biurowca oraz sam lokal pozbawiony jest barier architektonicznych ( wykonano specjalny podjazd ). Dostęp do Biura Obsługi Interesanta jest wyraźnie oznaczony wieloma tablicami informacyjnymi, które rozmieszczone zostały przy każdym wejściu do budynku.

Interesanci, w spokojnej i przyjaznej atmosferze mogą w jednym miejscu, bez konieczności przemieszczania się pomiędzy pokojami, uzyskać wszelkie informacje, wypełnić różnego typu wnioski oraz zgłosić inne problemy i sugestie.

Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Podzamcze'' pozostają do dyspozycji interesantów w siedzibie Biura - pokój nr 25 na parterze - od poniedziałku do piątku w poniżej podanych godzinach:

 • poniedziałek od 7.00 do 15.00
 • wtorek od 8.00 do 17.00
 • środa od 7.00 do 15.00
 • czwartek od 7.00 do 15.00
 • piątek od 7.00 do 14.00

Z pracownikami Biura istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów podanych poniżej:

 • Informacja ogólna, sprawy członkowskie                      74 664 72 53
 • Opłaty za lokale, windykacja należności                        74 665 69 74
 • Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek                        74 665 69 83

Informujemy jednocześnie, że poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy i święta zgłoszenia awarii  przyjmowane są pod numerami  tel. 74 665 69 56, kom. 800700950

    

   

   
 
      

 

 


Druki do pobrania

OŚWIADCZENIA

 

DODATEK MIESZKANIOWY

 

WNIOSEK o zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego

 

Internetowa Obsługa Kontrahenta

STREFA CZŁONKOWSKA

 

 


 

  

do góry  |