INFORMATOR INTERESANTA
  

  Regulaminy


    

Regulamin określający zasady wydzierżawiania, udostępniania i korzystania z miejsc parkingowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej„Podzamcze” w Wałbrzychu

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY WYDZIERŻAWIANIA TERENÓW
w S.M. „Podzamcze” w Wałbrzychu

Regulamin porządku domowego oraz zasady podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu

Regulaminu wynajmu lokali użytkowych, miejsc pod reklamy i udostępniania dodatkowych pomieszczeń gospodarczych oraz prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej “Podzamcze” w Wałbrzychu (Uchwała nr 10/53/2016)

 Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu - okres rozliczeniowy 2017/2018
(28.04.2017)

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu - okres rozliczeniowy 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody zimnej i ciepłej, odprowadzania ścieków oraz zasad montażu, użytkowania i wymiany legalizacyjnej wodomierzy elektronicznych ze zdalnym odczytem w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “Podzamcze” w Wałbrzychu 

 


 

  

do góry  |