INFORMATOR INTERESANTA
  

  Regulaminy


    

 


Regulamin określający zasady wydzierżawiania, udostępniania i korzystania z miejsc parkingowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej„Podzamcze”w Wałbrzychu

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY WYDZIERŻAWIANIA TERENÓW
w S.M. „Podzamcze” w Wałbrzychu

Regulamin porządku domowego oraz zasady podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, MIEJSC POD REKLAMY, UDOSTĘPNIANIA DODATKOWYCH POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH ORAZ PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W LOKALACH MIESZKALNCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PODZAMCZE” W WAŁBRZYCHU

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” 
w Wałbrzychu - okresy rozliczeniowe 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

 Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu - okres rozliczeniowy 2017/2018
(28.04.2017)

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" - okres rozliczeniowy 2018/2019 

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody zimnej i ciepłej, odprowadzania ścieków oraz zasad montażu, użytkowania i wymiany legalizacyjnej wodomierzy elektronicznych ze zdalnym odczytem w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “Podzamcze” w Wałbrzychu 

 


 

  

do góry  |