INFORMATOR INTERESANTA
  

  Przyjmowanie interesantów
  Zarząd Spółdzielni


    

 

 HARMONOGRAM 
PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU 
W MIESIĄCU MAJU 2019 r.
 W KAŻDY WTOREK W GODZ. OD 12.00 DO 16.00

 

Data

Członkowie Zarządu pełniący dyżur

Pokój

07.05.2019 r. Jerzy Kristen
Z-ca Prezesa ds. Technicznych

26

14.05.2019 r. Tadeusz Choczaj 
Prezes Zarządu

26

21.05.2019 r. Jerzy Kristen
Z-ca Prezesa ds. Technicznych

26

28.05.2019 r. Tadeusz Choczaj 
Prezes Zarządu

26

 


 

  

do góry  |