INFORMATOR INTERESANTA
  

  Przyjmowanie interesantów
  Zarząd Spółdzielni


    

 

 HARMONOGRAM 
PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU 
W MIESIĄCU MARCU 2019 r.
 W KAŻDY WTOREK W GODZ. OD 12.00 DO 16.00

 

Data

Członkowie Zarządu pełniący dyżur

Pokój

05.03.2019 r. Tadeusz Choczaj 
Prezes Zarządu

26

12.03.2019 r. Jerzy Kristen
Z-ca Prezesa ds. Technicznych

26

19.03.2019 r. Tadeusz Choczaj 
Prezes Zarządu

26

26.03.2019 r. Jerzy Kristen
Z-ca Prezesa ds. Technicznych

26

 


 

  

do góry  |