PREZENTACJA SPÓŁDZIELNI
  

  Historia


    

Zarys historii Spółdzielni Mieszkaniowej PODZAMCZE

Jeszcze 35 lat temu w miejscu, gdzie dzisiaj stoi Podzamcze, rozciągały się pola i łąki gospodarstw leżących wzdłuż ul. Wieniawskiego. Tam, gdzie dzisiaj są ulice: Blankowa i Palisadowa ciągnęły się kiedyś zagony truskawek i brukselki, szumiały zboża. Na terenach dzisiejszych ulic: Fortecznej i Senatorskiej była wielka owczarnia, a między ulicami Grodzką i Hetmańską - staw porośnięty tatarakiem. Przez prawie całe dzisiejsze osiedle, od strony budynku Zarządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych, biegła topolowa aleja. 


Baza budowlana przy Al. Podwale. Widok na ul. Kasztelańską

Dzisiaj już tylko najstarsi mieszkańcy Podzamcza pamiętają wędrówkę przez błota budowy do jedynego przystanku autobusowego linii 4. Mieścił się na obecnej ul. Podwale niemal na wprost przejścia pod torami. Przez kilka lat podzamczan zmierzających do pracy czy szkoły, łatwo było rozpoznać po śladach błota na obuwiu. Sytuacja zmieniła się, gdy oprócz domów, zaczęły powstawać pierwsze ulice: Kasztelańska, Grodzka.
 

Twórcy koncepcji zagospodarowania dzielnic północnych miasta z Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego Architektury i Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu przewidzieli dla osiedla bardzo rozbudowaną infrastrukturę. Miały być cztery żłobki, trzy przedszkola, sześć szkół podstawowych i jedna średnia, Dom Kultury, Dom Rencisty. Planowano bary: szybkiej obsługi i rybny, a także coctail, grill i snack bar jadłodajnię i restauracje: folklorystyczną oraz dietetyczną, Miało być kilkanaście sklepów o łącznej powierzchni 12.450 metrów kwadratowych.


Lata siedemdziesiąte. 
W akcji sadzenia drzewek brały udział całe rodziny

 


Aleja Podwale w okresie budowy osiedla

Od tych planów, tworzonych w latach siedemdziesiątych, minęła cała epoka znaczona przemianami historycznymi. Sieć szkół, przedszkoli i żłobków - skorygowały potrzeby, a sklepów, punktów usługowych i placówek gastronomicznych - wolny rynek. Dzisiaj w osiedlu są dwie duże szkoły podstawowe, dwa gimnazja i dwa przedszkola. W 2013 roku, w byłym obiekcie, w którym funkcjonowało V Liceum Ogólnokształcące (a wcześniej szkoła podstawowa) rozpoczął działalność żłobek. Natomiast rozbudowana, różnorodna i stale zmieniająca się sieć handlowa i usługowa przerosła nawet najbardziej wybujałe plany.
 


Widok na ul. Palisadową od strony ul. Grodzkiej. W tym miejscu obecnie znajduje 
się kompleks pawilonów sąsiadujących z przychodnią zdrowia
 

Dobra organizacja pracy i doświadczenie pozwoliły zredukować zatrudnienie w Spółdzielni. Z dwustu osób pracujących tu jeszcze na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pozostało jedynie pięćdziesiąt kilka osób.

Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowej PODZAMCZE

 1. mgr Stanisław KACZMAREK 01.10.1978 - 30.11.1986
 2. mgr. inż. Michał CHMIELEWSKI 01.02.1987 - 20.02.1987
 3. inż.  Tadeusz GRUSZKA 01.05.1987 - 28.03.1990
 4. inż. Krzysztof KRYSTEK 29.03.1990 - 03.10.1990
 5. mgr Lonard PIASECKI 04.10.1990 - 06.03.1996
 6. mgr Stanisław KACZMAREK 01.05.1996 - 17.01.1999
 7. mgr inż. Zdzisław TOMCZAK 05.02.1999 - 13.03.2008
 8. mgr Tadeusz CHOCZAJ 01.07.2008

 

Historyczne daty

 1974

Pierwszy wykop pod budowę domu w nowym osiedlu

 1975

Rozpoczęto budowę pierwszego budynku przy ul. Kasztelańskiej 2 -4

 1976

Pierwsi lokatorzy otrzymują klucze do mieszkań

 1978

Powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze". Pierwszym prezesem został mgr Stanisław Kaczmarek. Siedziba mieściła się w pomieszczeniach mieszkalnych bloku przy ul. Grodzkiej 33.
Tam też rozpoczął działalność Klub "Podzamek".

 1980

Otwarcie pierwszej kaplicy w osiedlu w salce budynku mieszkalnego przy 
ul. Kasztelańskiej 66

 1983

Budowa pawilonu handlowego przy ul. Kasztelańskiej 1

 1986

Przychodnia zdrowia dla dzieci mieściła się na parterze bloku przy ul. Basztowej

 1987

Oddano do użytku biurowiec z bazą remontowo - konserwacyjną przy Al. Podwale 1

 1992

SM "Podzamcze" oddała do użytku ostatni budynek mieszkalny przy ul. Poselskiej 13-17

 1996

l Dni Podzamcza i uroczysty festyn


 

  

do góry  |