PREZENTACJA SPÓŁDZIELNI
  

  Zasoby 


    
 

Zasoby według stanu na dzień 31.12.2016 r

 • Liczba członków                                     5 909
 • Liczba lokali mieszkalnych                       7 380
 • Budynki mieszkalne                                     62
 • powierzchnia użytkowa mieszkań         388 996 m2

 

Zasoby według stanu na dzień 31.12.2015 r.

 • Liczba członków                                     5 960
 • Liczba lokali mieszkalnych                       7 380
 • Budynki mieszkalne                                     62
 • powierzchnia użytkowa mieszkań         388 996  
 

Zasoby według stanu na dzień 31.12.2014 r.

 • Liczba członków                                      6 023
 • Liczba lokali mieszkalnych                        7 380
 • Budynki mieszkalne                                     62
 • powierzchnia użytkowa mieszkań          388 996  

 

Zasoby według stanu na dzień 31.12.2013 r.

 • Liczba członków                                        6.160   

 • Liczba lokali mieszkalnych                          7.380   

 • Budynki mieszkalne                                        62    

 • powierzchnia użytkowa mieszkań             388.996 m²

 

Zasoby według stanu na dzień 31.12.2012 r.

 • Liczba członków                                         6.390   

 • Liczba lokali mieszkalnych                           7.428   

 • Budynki mieszkalne                                         63    

 • powierzchnia użytkowa mieszkań             391.530 m²

 

Zasoby według stanu na dzień 31.12.2011 r.

 • Liczba członków                                         6.560   

 • Liczba lokali mieszkalnych                           7.428   

 • Budynki mieszkalne                                         63    

 • powierzchnia użytkowa mieszkań             391.530

 

Zasoby według stanu na dzień 31.12.2010 r.

 • Liczba członków                                         6.781   

 • Liczba lokali mieszkalnych                           7.428   

 • Budynki mieszkalne                                         63    

 • powierzchnia użytkowa mieszkań             391.530

 

Zasoby według stanu na dzień 31.12.2009 r.

 • Liczba członków                                        6.971   

 • Liczba lokali mieszkalnych                          7.428   

 • Budynki mieszkalne                                        63    

 • powierzchnia użytkowa mieszkań             391.530

 


 

  

do góry  |