PREZENTACJA SPÓŁDZIELNI
  

  Zasoby 


    
 Zasoby według stanu na dzień 31.12.2017 r.
  • Liczba członków 7940
  • Liczba lokali mieszkalnych 7380
  • Budynki mieszkalne 62
  • powierzchnia użytkowa mieszkań 388 966 m²  

 

Zasoby według stanu na dzień 31.12.2016 r

  • Liczba członków                                     5 909
  • Liczba lokali mieszkalnych                       7 380
  • Budynki mieszkalne                                     62
  • powierzchnia użytkowa mieszkań         388 996 m2


 

  

do góry  |