Zielone zakątki naszego osiedla wymagają pielęgnacji :)


  
Początek roku to odpowiedni czas na kontynuację prac związanych z pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej. W okresie od 16 października do końca lutego, czyli poza okresem lęgowym większości ptaków, specjalistyczna firma, na zlecenie Spółdzielni, wykonuje na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Podzamcze", prace dendrologiczne w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew.

Wydane decyzje Prezydenta Miasta Wałbrzycha są podstawą do przeprowadzenia w/w prac. Rekompensatą tych działań w wielu przypadkach są nasadzenia zastępcze. Dlatego też na terenie osiedla w obszarach nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię, na wiosnę i na jesień br. będą kontynuowane prace związane z nasadzeniami drzew i krzewów.

 

 


 

  

do góry  |