Segregacja odpadów - nasz wspólny cel !


  
Od 01 listopada 2019r. wywóz odpadów komunalnych z terenu osiedla "Podzamcze" wykonuje firma "ALBA", z którą Gmina Wałbrzych zawarła umowę.

Występujące nieprawidłowości w odbiorze odpadów komunalnych wzbudzają niezadowolenie mieszkańców, co potwierdzają również służby Spółdzielni nadzorujące w/w prace. Uwagi na bieżąco przekazywane są na piśmie do Gminy Wałbrzych oraz do firmy "Alba".

Istotnym elementem jest wypracowanie wzajemnych działań pomiędzy powiązanymi podmiotami, aby stworzyć dogodne warunki realizacji swoich zadań dla wszystkich zainteresowanych stron.

W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w dniu 21.01.2020 r. w swojej siedzibie zorganizowała spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego, Firmy "Alba", przedstawicielami Spółdzielni działającymi na terenie osiedla Podzamcze, Członkami Rady Nadzorczej SM Podzamcze i pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze".

Głównym tematem spotkania była poprawa odbioru odpadów komunalnych z terenu osiedla Podzamcze m. in. zmiana częstotliwości odbioru odpadów, dostosowanie wielkości pojemników do potrzeb danej nieruchomości. Zwrócono również uwagę na konieczność wykonywania prac przez pracowników firmy "Alba" w taki sposób, aby nie dochodziło do zanieczyszczania terenów podczas załadunku odpadów.

Miejmy nadzieję, że przekazane podczas spotkania informacje i deklaracje przyniosą pozytywne efekty.

Zaznaczamy jednocześnie, że prawidłowe funkcjonowanie przyjętego systemu segregacji odpadów komunalnych, to nie tylko działania poszczególnych instytucji, ale również obowiązek każdego mieszkańca.

 

 


 

  

do góry  |