Dotyczy: palenia papierosów w budynku przy ul. Basztowej 19


  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina, że każdy mieszkaniec osiedla, bez względu na rodzaj zajmowanego lokalu mieszkalnego (lokatorski, własnościowy, umowy najmu) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w „Regulaminie porządku domowego oraz zasadami podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu”, który mówi:

§ 14 pkt 1 - wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

pkt 5 - palenie papierosów, używanie otwartego ognia na klatkach schodowych, korytarzach, w piwnicach oraz innych pomieszczeniach ogólnego użytku (windach), jak również wrzucanie niedopałków papierosów do szachtów z rurami instalacji wod.-kan. jest zabronione.

ul. Basztowa 19 Administracja

 

 

 


 

  

do góry  |