1. Do 11.07.2019r. cenę za wodę zimną i odprowadzanie ścieków utrzymano na dotychczasowym poziomie, tj. 14,40 zł/m3 (cena obowiązywała od 01.01.2016r.)
  Wysokość zaliczki dla lokali mieszkalnych od dnia 01.03.2017r. do dnia 31.07.2019r. była na poziomie 14,76 zł/m3.

  Uchwała Nr 2/XIII/2016 z dnia 05.12.2016 r. Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
   
  Uchwała Nr 3/XIX/2017 z dnia 01.12.2017r. Zgromadzenia WZWiK przedłużyła obowiązywanie dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.


 2. Od 12.07.2019r. do 11.07.2020r. cena za wodę zimną i odprowadzanie ścieków wynosi 15,70 zł/m3
  Od dnia 01.08.2019r. Wysokość opłaty zaliczkowej za wodę zimną i odprowadzanie ścieków dla lokali mieszkalnych wynosi 16,01 zł/m3/m-c.
   
 3. Od 12.07.2020r. do 11.07.2021r. cena za wodę zimną i odprowadzanie ścieków będzie na poziomie 16,17 zł/m3
  Od dnia 01.08.2020r. Wysokość opłaty zaliczkowej za wodę zimną i odprowadzanie ścieków dla lokali mieszkalnych wynosi 16,78 zł/m3/m-c.