KOMUNIKAT


  
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że wpłynęła pisemna skarga lokatora zamieszkałego w budynku przy ul. Porcelanowej 9 dotycząca nieuzasadnionego korzystania z drzwi wyjściowych od strony piwnicy, które to zachowania zakłócają spokój mieszkańcom w/w bramy. Pozostawianie w/w drzwi otwartych stwarza zagrożenie wejścia do budynku osób postronnych.

Przypominamy, że drzwiami wejściowymi do budynku są drzwi na poziomie holu, które to drzwi posiadają zabezpieczenia w postaci domofonu jak również dostosowane są do częstego korzystania z nich.

W przypadku niedostosowania się do powyższego, Spółdzielnia będzie zmuszona do zmiany zamka w drzwiach wyjściowych od strony piwnicy.

ul. Porcelanowa 9 

Administracja


 

 


 

  

do góry  |