OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO
NA PLACACH ZABAW


  

W nawiązaniu do wytycznych przeciwepidemicznych dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARA-CoV-2 w Polsce ogłoszonych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placu zabaw, jak również ich opiekunów zaleca się między innymi zachować następujące zasady:

  1. uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujacych chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów),

  2. opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2m (dotyczy to osób, które wspólnie nie mieszkają lub nie gospodarują),

  3. w sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2m z uwagi na dużą liczbą przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie,

  4. opiekunowie powinni być wyposażeni w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka,

  5. należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw,

  6. nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z palcu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi,

  7. nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w takcie zabawy,

  8. w przpadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw,

  9. w przpadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom.

Numer telefonu do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałbrzychu 74 847 75 69
Numer telefonu Pogotowia Ratunkowego 999 lub 112

Wałbrzych, 22.06.2020 r

 

 


 

  

do góry  |