KOMUNIKAT


  

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina o obowiązku ciążącym na osobie posiadającej tytuł prawny do mieszkania, polegającym na bieżącym informowaniu Spółdzielni o zmianie liczby osób zamieszkujących ten lokal, w tym także zgłaszanie liczby osób, którym właściciel wynajmuje swoje mieszkanie. Mając na względzie dobro mieszkańców służby Spółdzielni będą kontynuować kontrole w zakresie liczby osób zamieszkujących w lokalach. 

Po rozliczeniu wody za okres I-V 2020 – po raz kolejny stwierdzono, iż w niektórych lokalach bez zgłoszonych do zamieszkiwania osób wodomierze indywidualne zarejestrowały pobór wody wskazujący na zasiedlenie. Kontrole urządzeń potwierdziły, iż są one sprawne.

Niezgłoszenie rzeczywistej liczby osób zamieszkujących w lokalu skutkuje m. in.:

  • czasowym przenoszeniem kosztów za wodę na innych mieszkańców danej nieruchomości

  • nieponoszeniem kosztów za wywóz odpadów komunalnych i gaz

 

 


 

  

do góry  |