Urządzanie parkingu przy nieruchomości Grodzka 5-7 i 9-11


  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że przystąpiła do prac związanych z zabudową bramy wjazdowej na teren parking położonego na nieruchomości Grodzka 5-7 i 9-11. Sterowana pilotami brama wjazdowa zostanie zbudowana przed stróżówką, od strony ul.  Grodzkiej. Ponadto teren tego parkingu zostanie ogrodzony, a od strony balkonowej budynków Grodzka 5-7 i 9-11, w ogrodzeniu tego parkingu, zostanie zamontowana furtka dla ruchu pieszego. 

Na terenie parkingu zostaną wyznaczone i oznaczone numerami miejsca parkingowe. Zgodnie z  obowiązującym „Regulaminem określającym zasady wydzierżawiania, udostępniania i  korzystania z miejsc parkingowych w zasobach S.M. „Podzamcze” w Wałbrzychu” ( zamieszczonego na stronie internetowej www.smpodzamcze.com.pl ) pierwszeństwo w  otrzymaniu miejsc parkingowych na parkingu urządzonym na danej nieruchomości mają mieszkańcy tej nieruchomości, zatem w wypadku przedmiotowego parkingu mieszkańcy budynków Grodzka 5-7 i 9-11 będą mieli pierwszeństwo w zawarciu umów dzierżaw wydzielonych miejsc parkingowych. Opłata za dzierżawę miejsca parkingowego wynosi 30,69zł/m  -c/netto ( 37,75zł/m  -c/brutto ). Osoba wskazana przez Komisję do zawarcia umowy dzierżawy będzie zobowiązana do wpłacenia na konto spółdzielni jednorazowej kwoty stanowiącej zabezpieczenie finansowe umowy, wynoszącej 114,00zł oraz kwoty kaucji za zaprogramowanego pilota, wynoszącej 100,00zł. Kwoty te po zakończeniu umowy dzierżawy będą w całości zwracane, po zdaniu pilota i w przypadku braku zaległości w opłatach za korzystanie z parkingu. Zapraszamy mieszkańców budynków Grodzka  5-7 i 9-11 do składania podań dotyczących zawarcia umowy dzierżawy wydzielonego miejsca parkingowego na omawianym parkingu. Prosimy o  podawanie na składanych podaniach Państwa numeru telefonu oraz adresów mailowych. W  związku z panującą pandemią prosimy o składanie podań drogą elektroniczną na adres: biuro@smpodzamcze.com.pl  lub w formie pisemnej poprzez wrzucenie podania do skrzynki przeznaczonej na korespondencje, która jest zamieszona przed wejściem do Biura Obsługi Interesanta spółdzielni ( można wjechać na teren parkingu spółdzielni na czas wrzucenia podania do skrzynki ). W związku z tym, że z  powodu panującej pandemii spółdzielnia nie może obecnie podać dokładnego terminu uruchomienia parkingu, odrębnym ogłoszeniem zostanie podany termin do którego należy składać podania. Jednocześnie podkreślamy, że data złożenia podania nie ma wpływu na rozpatrywanie podania przez Komisję. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 74/66-56-963.

 


PLIK DO POBRANIA:


 

 


 

  

do góry  |