TERMINY WYMIANY WODOMIERZY - ARCHIWUM


  

Wymiana wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w 2021 roku w Zasobach Spółdzielni przeprowadzona została wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych (III terminy).
 
Szczegółowe informacje dotyczące dodatkowych terminów, dla lokatorów, którzy nie udostępnili swoich lokali pod numerem telefonu 74 66 56 962.
 
Nieudostępnienie mieszkania do wymiany wodomierza spowoduje zastosowanie kary regulaminowej oraz rozliczania lokalu jako lokalu nieopomiarowanego na podstawie ryczałtu, zgodnie z zapisami Regulaminu za zużycie zimnej wody i odprowadzenia ścieków

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w 2021 roku w Zasobach Spółdzielni odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych. Szczegółowe informacje dotyczące terminów wymian na danych nieruchomościach budynkowych będą publikowane na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Wymiana wodomierzy będzie prowadzona przy zachowaniu reżimu sanitarnego, obowiązującego przy COVID-19. Prosimy o udostępnienie lokali, celem przeprowadzenia w/w wymiany oraz zapewnienie dostępu do miejsca zamontowania wodomierzy, a także o wyrozumiałość i współpracę.

 


 
  1. Basztowa 45-47          10.03.2021 r.

  2. Kasztelańska 2-4         10.03.2021 r.

  3. Hetmańska 2-4           11-12.03.2021 r.

  4. Kasztelańska 14-34     11-12.03.2021 r.

  5. Grodzka 5-7                11-12.03.2021 r. 

 

Lp.

Adres

Termin

1.

Basztowa 49-51

klatka 49

15.03.2021 r. godz. 10.00- 18.00

klatka 51

15.03.2021 r. godz. 14.00- 18.00

2.

Palisadowa 92-104

kl. 92-94

15.03.2021 r. godz. 10.00-18.00

kl. 96-104

16.03.2021 r. godz. 10.00-18.00

3.

Blankowa 8-18

kl. 8-12

16.03.2021 r. godz. 14.00 – 18.00

kl. 14-18

17.03.2021 r. godz. 10.00 – 18.00

4.

Blankowa 20-32

kl. 20-32

17.03.2021 r. godz. 14.00 – 18.00

5.

Blankowa 11-19

kl. 11-15

18.03.2021 r. godz. 10.00 – 18.00

kl. 17-19

19.03.2021 r. godz. 10.00 – 18.00

6.

Blankowa 23 - 31

kl. 23

19.03.2021 r. godz. 9.30 – 18.00

 

 

Lp.

Adres

Termin

1.

Blankowa 44-44a

29.03.2021 r. godz. 10.00- 17.00

2.

Blankowa 46-46a

30.03.2021 r. godz. 10.00- 17.00

3.

Blankowa 48-48a

31.03.2021 r godz. 10.00-17.00

4.

11  Listopada 95

31.03.2021 r godz. 16.00-19.00

5.

Hetmańska 6-16

01.04.2021 r godz. 9.00-17.00

6.

Hetmańska 18-26

02.04.2021 r godz. 9.00-17.00

II TERMIN WYMIAN!!!

Lp.

Adres

Termin

1.

Basztowa 45-47

29.03.2021 r. godz. 17.00- 19.00

2.

Kasztelańska 2-4

31.03.2021 r godz. 17.00- 19.00

W przypadku potrzeby dopasowania terminu, prosimy o kontakt telefoniczny z monterami, których numery podano na ogłoszeniu w gablocie na klatce schodowej.

 

OGŁOSZENIE
14.04.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że do dnia 21.04.2021r. zostało przedłużone wstrzymanie wymian wodomierzy mieszkaniowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze” w Wałbrzychu

OGŁOSZENIE
01.04.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że firma MINOL ZENNER Sp. z o.o. w okresie od dnia 06.04.2021r do dnia 16.04.2021r. wstrzymuje wymianę wodomierzy mieszkaniowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze” w Wałbrzychu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach 22-23 kwietnia 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin - ZMIANA

1

11 Listopada 95-99

22.04.2021r. w godzinach 13.00-19.00

2

Porcelanowa 1-5

22.04.2021r. w godzinach 13.00-19.00

3

Porcelanowa 7-11

22.04.2021r. w godzinach 15.00-19.00

4

Hetmańska 24-26

23.04.2021r. w godzinach 13.00-19.00

5

Hetmańska 6-22

23.04.2021r. w godzinach 14.00-19.00 

 

HARMONOGRAM WYMIANY WODOMIERZY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętymharmonogramem – w IV tygodniu marca 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1.

Blankowa 23 - 41

kl. 25-27

22.03.2021 r. godz. 09.30- 17.30

kl. 29-31

23.03.2021 r. godz. 09.30- 17.30

kl. 33-35

24.03.2021 r. godz. 09.30- 17.30

kl. 37-39

25.03.2021 r. godz. 09.30- 17.30

kl. 41

26.03.2021 r. godz. 09.30- 17.30

W przypadku potrzeby dopasowania terminu, prosimy o kontakt telefoniczny z monterami, których numery podano na ogłoszeniu w gablocie na klatce schodowej.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach 26-28 kwietnia 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Kasztelańska 30-34

26.04.2021r. w godzinach 11.00-19.00

2

Kasztelańska 14-28

26.04.2021r. w godzinach 15.00-19.00

3

Grodzka 5-7

27.04.2021r. w godzinach 16.00-19.00

4

Hetmańska 2-4

27.04.2021r. w godzinach 16.00-19.00

5

Basztowa 49-51

28.04.2021r. w godzinach 15.00-19.00

6

Basztowa 47-49

28.04.2021r. w godzinach 15.00-19.00

7

Palisadowa 92-104

28.04.2021r. w godzinach 17.00-19.00

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętymharmonogramem – w dniach 6 -7 maja 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Blankowa 8-18

06.05.2021r. w godzinach 16.00-19.00

2

Blankowa 20-32

06.05.2021r. w godzinach 16.00-19.00

3

Blankowa 11-19

07.05.2021r. w godzinach 14.00-19.00

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach 10-14 maja 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Blankowa 23-27

10.05.2021r. w godzinach 14.00-19.00

2

Blankowa 29-33

11.05.2021r. w godzinach 14.00-19.00

3

Blankowa 35-41

12.05.2021r. w godzinach 14.00-19.00

4

Blankowa 44-44a

13.05.2021r. w godzinach 14.00-19.00

5

Blankowa 46-46a

13.05.2021r. w godzinach 14.00-19.00

6

Blankowa 48-48a

14.05.2021r. w godzinach 15.00-19.00

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym
harmonogramem – w dniach 17-21 maja 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Hetmańska 6

17.05.2021 r. w godzinach 16.00-18.00

2

Hetmańska 8

18.05.2021 r. w godzinach 16.00-18.00

3

Hetmańska 10

19.05.2021 r. w godzinach 15.00-18.00

4

Hetmańska 24

20.05.2021 r. w godzinach 17.00-18.00

5

Hetmańska 18

21.05.2021 r. w godzinach 17.00-18.00

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym
harmonogramem – w dniach 24-28 maja 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Hetmańska kl.: 12, 14

24.05.2021 r. w godzinach 15.00-18.00

2

Hetmańska kl.: 16, 22, 26

25.05.2021 r. w godzinach 15.00-18.00

3

Porcelanowa : 1-5, 7-11

26.05.2021 r. w godzinach 16.00-18.00

4

11 Listopada 95, 99

27.05.2021 r. w godzinach 14.00-18.00

5

11 Listopada 97

28.05.2021 r. w godzinach 14.00-18.00

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach 31 maja – 02 czerwca 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Hetmańska kl.: 36

31.05.2021 r. w godzinach 10.00-18.00

2

Hetmańska kl.: 38

01.06.2021 r. w godzinach 10.00-18.00

3

Hetmańska kl.: 40

02.06.2021 r. w godzinach 10.00-18.00

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach 07 – 11 czerwca 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Hetmańska kl.:42

07.06.2021 r. w godzinach 10.00-18.00

2

Hetmańska kl.: 44

08.06.2021 r. w godzinach 10.00-18.00

3

Hetmańska kl.: 46

09.06.2021 r. w godzinach 10.00-18.00

4

Hetmańska kl.: 48

10.06.2021 r. w godzinach 10.00-18.00

5

Hetmańska kl.: 50

11.06.2021 r. w godzinach 10.00-18.00

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach 14 – 18 czerwca 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Hetmańska kl.52

14.06.2021 r. w godzinach 10.00-18.00

2

Hetmańska kl.: 54-60

15.06.2021 r. w godzinach 10.00-17.30

3

Hetmańska kl.: 62-68

16.06.2021 r. w godzinach 10.00-17.30

4

Basztowa kl.: 36-44

17.06.2021 r. w godzinach 9.30-17.00

5

Grodzka kl.: 9-11

18.06.2021 r. w godzinach 9.30-17.00

6.

Grodzka kl.: 15-17

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach 21 – 25 czerwca 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach: 

Lp. 

Adres

Termin

1

Grodzka kl. 19-31

21.06.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

2

Grodzka kl. 33-37

22.06.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

3

Grodzka kl. 39-49

4

Grodzka kl. 51-57

23.06.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

5

Grodzka kl. 59-65

24.06.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

6.

Grodzka kl. 4-8

25.06.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach 28 czerwca – 2 lipca 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1.

Grodzka kl. 10-14

28.06.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

2.

Grodzka kl. 16-20

29.06.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

3.

Grodzka kl. 22-26

30.06.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

4.

Grodzka kl. 28-32

01.07.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

5.

Grodzka kl. 34-38

02.07.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach 5-7 lipca 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1.

Grodzka kl. 40-42

05.07.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

2.

Grodzka kl. 44-46

06.07.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

3.

Grodzka kl. 48-50

07.07.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach 5-7 lipca 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Grodzka kl. 50-52 do M-17

08.07.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

2

Grodzka kl. 52 od M-17 do kl. 54

09.07.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach 12-16 lipca 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Basztowa kl. 2-8

12.07.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

2

Basztowa kl. 10-18

13.07.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

3

Basztowa kl. 20-22
Kasztelańska kl. 42-44

14.07.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

4

Kasztelańska kl. 46-56

15.07.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

5

Kasztelańska kl. 58-70

16.07.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach 19-23 lipca 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Kasztelańska kl. 72-74

19.07.2021 r. w godzinach 10.30-18.30

2

Kasztelańska kl. 76

20.07.2021 r. w godzinach 10.30-18.30

3

Kasztelańska kl. 78

21.07.2021 r. w godzinach 10.30-18.30

4

Kasztelańska kl. 80

22.07.2021 r. w godzinach 10.30-18.30

5

Kasztelańska kl. 82

23.07.2021 r. w godzinach 10.30-18.30

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach 26 lipca do 30 lipca 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Basztowa kl. 48

26.07.2021 r.

godz. 10.30-18.30

Basztowa kl. kl. 50 od M-1 do M-17

godz. 14.00-18.30

2

Basztowa kl. 52

27.07.2021 r.

godz. 14.00-18.30

3

Basztowa kl. 54

28.07.2021 r.

godz. 10.30-18.30

4

Basztowa kl. 58

29.07.2021 r.

godz. 14.00-18.30

5

Basztowa kl. 60

30.07.2021 r.

godz. 14.00-18.30

Basztowa kl. 62 od M-1 do M-17

godz. 10.30-18.30

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach 05 do 06 sierpnia 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Basztowa kl. 17 od M-1 do M-17

05.08.2021 r. w godzinach 10.30-18.30

2

Basztowa kl. 17 od M-18 do M-33

06.08.2021 r. w godzinach 10.30-18.30

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach09 do 12 sierpnia 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Basztowa kl. 19 od M-1 do M-17

09.08.2021 r.

godz. 10.30-18.00

2

Basztowa kl. 19 od M-18 do M-34

10.08.2021 r.

godz. 10.30-18.00

3

Basztowa kl. 21 od M-1 do M-17

11.08.2021 r.

godz. 10.30-18.00

4

Basztowa kl. 21 od M-18 do M-33

12.08.2021 r.

godz. 10.30-18.00

 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach 11 do 13 sierpnia 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Basztowa kl. 21 od M-1 do M-17

11.08.2021 r.

godz. 10.30-18.00

2

Basztowa kl. 21 od M-18 do M-33

12.08.2021 r.

godz. 10.30-18.00

3

Basztowa k. 23 od M-1 do M-8

13.08.2021 r.

godz. 14.00-18.00

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach od 16 do 20 sierpnia 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1.

Basztowa kl. 25 od M-9 do M-23

18.08.2021 r.

godz. 10.30-18.30

Senatorska kl. 10 i kl. 12

godz. 10.00-17.30

2.

Basztowa kl. 27 od M-1 do M-27

19.08.2021 r.

godz. 10.30-18.30

Senatorska kl. 3, 5, 7

godz. 11.00-19.30

3.

Basztowa 27 kl. od M-28 do M-33

20.08.2021 r.

godz. 10.30-18.30

Basztowa kl. 29 od M-1 do M-21

godz. 10.30-18.30

Senatorska kl. 9, 11,13

godz. 11.00-19.30

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach od 23 do 27 sierpnia 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Basztowa kl. 29 od M-22 do M-33

23.08.2021 r.

godz. 10.30-18.30

Basztowa kl. 31 od M-1 do M-15

godz. 10.30-18.30

Senatorska kl. 15, 17, 19, 21

godz. 11.00-19.30

2

Basztowa kl. 31 od M-16 do M-32

24.08.2021 r.

godz. 10.30-18.30

Basztowa kl. 33 od M-1 do M-9

godz. 10.30-18.30

Senatorska kl. 30, 32, 34, 36

godz. 11.00-19.30

3

Basztowa kl. 33 od M-10 do M-34

25.08.2021 r.

godz. 10.30-18.30

Senatorska kl. 38, 40, 42, 44, 46

godz. 11.00-19.30

4

Basztowa kl. 35 od M-1 do M-27

26.08.2021 r.

godz. 10.30-18.30

Forteczna kl. 2, 4, 6

godz. 11.00-19.30

5

Basztowa 35 kl. od M-28 do M-33

27.08.2021 r.

godz. 10.30-18.30

Basztowa kl. 37 od M-1 do M-8

godz. 10.30-18.30

Forteczna kl. 8, 10, 12

godz. 11.00-19.30

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach od 30 sierpnia do 03 września 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Basztowa kl. 37

30.08.2021 r.

godz. 10.30-18.30

Forteczna kl. 14, 16, 18, 20

godz. 11.00-19.30

2

Basztowa kl. 64

31.08.2021 r.

godz. 10.30-18.30

Forteczna kl. 22, 24, 26

godz. 11.00-19.30

3

Basztowa kl. 50 od M-17 do M-33

01.09.2021 r.

godz. 10.30-18.30

Basztowa kl. 56 od M-17 do M-22

godz. 10.30-18.30

Forteczna kl. 28, 30, 32

godz. 11.00-19.30

4

Hetmańska kl. 36, 38, 40, 42 (II TERMIN)

02.09.2021 r.

godz. 12.00-19.00

Forteczna kl. 34, 36, 38

godz. 11.00-19.30

5

Hetmańska kl. 44, 46, 48, 50 (II TERMIN)

03.09.2021 r.

godz. 12.00-19.00

Forteczna kl. 40, 42

godz. 11.00-19.30

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach od 06 do 10 września 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Hetmańska kl. 54-68 (II TERMIN)

06.09.2021 r.

godz. 11.30-19.00

Forteczna kl. 46, 48, 50

godz. 11.00-19.30

2

Basztowa kl. 36-44 (II TERMIN)

07.09.2021 r.

godz. 11.30-19.00

Forteczna kl. 52, 54, 56

godz. 11.00-19.30

3

Grodzka kl. 15-37 (II TERMIN)

08.09.2021 r.

godz. 11.30-19.00

Forteczna kl. 58, 60

godz. 11.00-19.30

4

Grodzka kl. 39-57 (II TERMIN)

09.09.2021 r.

godz. 11.30-19.00

Grodzka kl. 59-61 (II TERMIN)

godz. 11.30-19.00

Forteczna kl. 3-17

godz. 11.00-19.30

5

Grodzka kl. 4-18 (II TERMIN)

10.09.2021 r.

godz. 11.30-19.00

Forteczna kl. 27-33

godz. 11.00-19.30

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach od 13 do 17 września 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach: 

Lp.

Adres

Termin

1

Grodzka kl. 18-20 (II TERMIN)

13.09.2021 r.

godz. 11.00-19.00

Grodzka kl. 22-30 (II TERMIN)

Forteczna kl. 37-51

godz. 11.00-19.30

2

Grodzka kl. 32-40 (II TERMIN)

14.09.2021 r.

godz. 11.00-19.00

Senatorska 2-4 (II TERMIN)

godz. 11.00-19.30

Kasztelańska 1 Pawilon A1

Hetmańska 1 Pawilon B1

3

Grodzka kl. 42-50 (II TERMIN)

15.09.2021 r.

godz. 11.00-19.00

Senatorska 6-8 (II TERMIN)

godz. 11.00-19.30

Senatorska 10-12 (II TERMIN)

Al. Podwale 1 – Pawilon usługowy

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że - zgodnie z przyjętym harmonogramem - w dniach od 20 do 24 września 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Grodzka kl. 63-65 (II TERMIN)

20.09.2021 r.

godz. 11.30-18.00

Grodzka kl. 52-54 (II TERMIN)

godz. 13.30-18.30

Kasztelańska kl. 42-46 (II TERMIN)

godz. 15.00-19.00

Senatorska kl. 9-21 (II TERMIN)

godz. 10.00-19.00

2

Basztowa 2-16 (II TERMIN)

21.09.2021 r.

godz. 11.00-19.00

Senatorska kl. 30-46 (II TERMIN)

godz. 10.00-19.00

Forteczna 2-12 (II TERMIN)

3

Basztowa 18-22 (II TERMIN)

22.09.2021 r.

godz. 15.00-19.00

Kasztelańska 48-62 (II TERMIN)

godz. 11.00-19.00

Forteczna kl. 14-20 (II TERMIN)

godz. 10.00-19.00

Forteczna kl. 42-48 (II TERMIN)

4

Kasztelańska 64-70 (II TERMIN)

23.09.2021 .

godz. 11.00-19.00

Kasztelańska 72-82 (II TERMIN)

godz. 11.00-19.00

Forteczna kl. 22-30 (II TERMIN)

godz. 10.00-19.00

5

Grodzka 9-11

24.09.2021 r.

godz. 11.00-19.00

Basztowa 48 (II TERMIN)

godz. 15.00-19.00

Forteczna kl. 32-40 (II TERMIN)

godz. 10.00-19.00

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że - zgodnie z przyjętym harmonogramem - w dniach od 27 września do 01 października 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:
 

Lp.

Adres

Termin

1

Basztowa kl. 50 i 52 (II TERMIN)

27.09.2021 r.

godz. 11.00-19.00

Forteczna kl. 50-60 (II TERMIN)

godz. 10.00-19.00

Forteczna kl. 3-17 (II TERMIN)

godz. 10.00-19.00

2

Basztowa kl. 54, 56, 58 (II TERMIN)

28.09.2021 r.

godz. 11.00-19.00

Forteczna kl. 27-33 (II TERMIN)

godz. 10.00-19.00

Forteczna kl. 37-51 (II TERMIN)

godz. 10.00-19.00

3

Basztowa kl. 60, 62, 64 (II TERMIN)

29.09.2021 r.

godz. 11.00-19.00

Kasztelańska 84

godz. 10.00-19.00

4

Basztowa kl. 17, 19, 21 (II TERMIN)

30.09.2021 .

godz. 11.00-19.00

Kasztelańska 84

godz. 10.00-19.00

5

Basztowa kl. 23, 25, 27, 29 (II TERMIN)

01.10.2021 r.

godz. 11.00-19.00

Kasztelańska 86

godz. 10.00-19.00

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach od 04 do 08 października 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Basztowa kl. 31 i 33 (II TERMIN)

04.10.2021 r.

godz. 11.00-19.00

Kasztelańska 86

godz. 10.00-19.00

2

Basztowa kl. 35 i 37 (II TERMIN)

05.10.2021 r.

godz. 11.00-19.00

Kasztelańska 86

godz. 10.00-19.00

3

Grodzka 4-20 (II TERMIN)

06.10.2021 r.

godz. 11.00-19.00

Kasztelańska 88

godz. 10.00-19.00

4

Grodzka 22-40 (II TERMIN)

07.10.2021 .

godz. 11.00-19.00

Kasztelańska 88

godz. 10.00-19.00

5

Grodzka 42-54 (II TERMIN)

08.10.2021 r.

godz. 11.00-19.00

Kasztelańska kl. 84, 86, 88

godz. 10.00-15.00

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach od 11 do 15 października 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Kasztelańska kl. 42-46 (II TERMIN)

11.10.2021 r.

godz. 13.00-19.00

Kasztelańska kl. 48-70 (II TERMIN)

Grodzka kl. 9-11

godz. 10.00-19.00

2

Kasztelańska kl. 72-82 (II TERMIN)

12.10.2021 r.

godz. 16.00-19.00

Grodzka kl. 35-57 (II TERMIN)

godz. 13.00-18.00

Grodzka kl. 59-65 (II TERMIN)

Palisadowa kl. 2-12

godz. 10.00-19.00

3

Grodzka kl. 15-33 (II TERMIN)

13.10.2021 r.

godz. 16.00-19.00

Hetmańska kl. 36-40 (II TERMIN)

godz. 11.00-18.00

Hetmańska kl. 54-68 (II TERMIN)

Palisadowa kl. 14-18

godz. 10.00-19.00

Palisadowa kl. 20-24

4

Hetmańska kl. 42-50 (II TERMIN)

14.10.2021 .

godz. 13.00-19.00

Palisadowa kl. 26-28

godz. 10.00-19.00

Palisadowa kl. 30-36

5

Basztowa kl. 2-22 (II TERMIN)

15.10.2021 r.

godz. 13.00-19.00

Basztowa kl. 36-44 (II TERMIN)1

Hetmańska kl. 52

godz. 16.00-19.00

Palisadowa kl. 38-46

godz. 10.00-16.00

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach od 18 do 22 października 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach: 

Lp.

Adres

Termin

1

Blankowa kl. 11-19 (II TERMIN)

18.10.2021 r.

godz. 12.00-17.00

Blankowa kl. 23-41 (II TERMIN)

godz. 15.00-19.00

Palisadowa kl. 21-23

godz. 10.00-19.00

2

Blankowa kl. 46-46a (II TERMIN)

19.10.2021 r.

godz. 13.00-19.00

Blankowa kl. 48-48a (II TERMIN)

Palisadowa kl. 25-29

godz. 10.00-19.00

3

Basztowa kl. 17-25 (II TERMIN)

20.10.2021 r.

godz. 13.00-19.00

Palisadowa kl. 31-35

godz. 10.00-19.00

4

Basztowa kl. 27-31 (II TERMIN)

21.10.2021 .

godz. 12.00-19.00

Palisadowa kl. 37-41

godz. 10.00-19.00

5

Basztowa kl. 33-37 (II TERMIN)

22.10.2021 r.

godz. 12.00-19.00

Palisadowa kl. 43-45

godz. 10.00-19.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach od 25 do 29 października 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Basztowa kl. 45-47 (III TERMIN – OSTATECZNY)

25.10.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Basztowa kl. 49-51 (III TERMIN – OSTATECZNY)

godz. 12.00-20.00

Grodzka kl. 5-7 (III TERMIN – OSTATECZNY)

godz. 12.00-20.00

Hetmańska kl. 2-4 (III TERMIN – OSTATECZNY)

godz. 12.00-20.00

Palisadowa kl. 71-73

godz. 10.00-19.00

2

Kasztelańska 2-4 (III TERMIN – OSTATECZNY)

26.10.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Kasztelańska 14-34 (III TERMIN – OSTATECZNY)

godz. 12.00-20.00

Palisadowa 92-104 (III TERMIN – OSTATECZNY)

godz. 12.00-20.00

Palisadowa kl. 75-79

godz. 10.00-19.00

3

Hetmańska kl. 2-26 (III TERMIN – OSTATECZNY)

27.10.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Palisadowa kl. 81-85

godz. 10.00-19.00

4

11 Listopada kl. 95, 97, 99

(III TERMIN – OSTATECZNY)

28.10.2021 .

godz. 12.00-20.00

Porcelanowa kl. 1-5 (III TERMIN – OSTATECZNY)

godz. 12.00-20.00

Blankowa kl. 8-32 (III TERMIN – OSTATECZNY)

godz. 12.00-20.00

Palisadowa kl. 87-89

godz. 10.00-19.00

5

Hetmańska kl. 36-44 (III TERMIN – OSTATECZNY)

29.10.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Palisadowa kl. 91-93

godz. 10.00-19.00

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach od 02 do 05 listopada 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Basztowa kl. 2-22 (III TERMIN – OSTATECZNY)

02.11.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Basztowa kl. 36-44 (III TERMIN – OSTATECZNY)

godz. 12.00-20.00

2

Kasztelańska 42-46 (III TERMIN – OSTATECZNY)

03.11.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Kasztelańska 48-70 (III TERMIN – OSTATECZNY)

godz. 12.00-20.00

3

Grodzka kl. 22-40 (III TERMIN – OSTATECZNY)

04.11.2021 r.

godz. 12.00-20.00

4

Grodzka kl. 15-37 (III TERMIN – OSTATECZNY)

05.11.2021 .

godz. 12.00-20.00

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach od 08 do 12 listopada 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Hetmańska 46-52 (III TERMIN – OSTATECZNY)

08.11.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Senatorska 2-4 (III TERMIN – OSTATECZNY)

godz. 10.00-18.00

Senatorska 6-8 (III TERMIN – OSTATECZNY)

Senatorska 10-12 (III TERMIN – OSTATECZNY)

Senatorska 3-21 (III TERMIN – OSTATECZNY)

Senatorska 30-46 (III TERMIN – OSTATECZNY)

Palisadowa kl. 95-95 a

godz. 11.00-19.00

Palisadowa kl. 97-97 a

2

Blankowa 11-19 (III TERMIN – OSTATECZNY)

09.11.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Blankowa 23-41 (III TERMIN – OSTATECZNY)

Forteczna 2-20 (III TERMIN – OSTATECZNY)

godz. 10.00-18.00

Forteczna 22-40 (III TERMIN – OSTATECZNY)

Forteczna 42-60 (III TERMIN – OSTATECZNY)

Palisadowa kl. 99-99 a

godz. 11.00-19.00

Palisadowa kl. 72-80

3

Blankowa 44-44a (III TERMIN – OSTATECZNY)

10.11.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Blankowa 46-46a (III TERMIN – OSTATECZNY)

Blankowa 48-48a (III TERMIN – OSTATECZNY)

Forteczna 3-17 (III TERMIN – OSTATECZNY)

godz. 10.00-18.00

Forteczna 27-33 (III TERMIN – OSTATECZNY)

Forteczna 37-51 (III TERMIN – OSTATECZNY)

Kasztelańska 84 (II TERMIN)

Kasztelańska 86 (II TERMIN)

Kasztelańska 88 (II TERMIN)

Palisadowa kl. 82-90

godz. 11.00-19.00

4

 

11.11.2021 r.

 

5

Grodzka 39-57 (III TERMIN – OSTATECZNY)

12.11.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Grodzka 59-61 (III TERMIN – OSTATECZNY)

Grodzka 63-65 (III TERMIN – OSTATECZNY)

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach od 15 do 19 listopada 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach: 

 

Lp.

Adres

Termin

1

Basztowa kl. 17-27 (III TERMIN – OSTATECZNY)

15.11.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Palisadowa kl. 2-16 (II TERMIN)

godz. 11.00-19.00

Palisadowa kl. 18-28 (II TERMIN)

Poselska kl. 13 (I TERMIN)

2

Basztowa 29-33 (III TERMIN – OSTATECZNY)

16.11.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Palisadowa kl. 30-46 (II TERMIN)

godz. 11.00-19.00

Poselska kl. 15 - 17 (I TERMIN)

3

Basztowa kl. 35-37 (III TERMIN – OSTATECZNY)

17.11.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Palisadowa kl. 21-45 (II TERMIN)

godz. 11.00-19.00

Palisadowa kl. 71-93 (II TERMIN)

Palisadowa kl. 95-95a (II TERMIN)

4

Grodzka 4-20 (III TERMIN – OSTATECZNY)

18.11.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Hetmańska 54-66 (III TERMIN – OSTATECZNY)

Palisadowa kl. 97-97a (II TERMIN)

godz. 11.00-19.00

Palisadowa kl. 99-99a (II TERMIN)

Palisadowa kl. 72-80 (II TERMIN)

5

Grodzka 9-11 (II TERMIN)

19.11.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Palisadowa kl. 82-90 (II TERMIN)

godz. 11.00-19.00

Poselska kl. 13-17 (II TERMIN)

Kasztelańska kl. 84, 86, 88 (III TERMIN – OSTATECZNY)

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach od 22 do 26 listopada 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

 

Lp.

Adres

Termin

1

Palisadowa kl. 2-16 (III TERMIN – OSTATECZNY)

22.11.2021 r.

godz. 11.00-19.00

Palisadowa kl. 18-28 (III TERMIN – OSTATECZNY)

2

Kasztelańska kl. 72-82 (III TERMIN – OSTATECZNY)

23.11.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Grodzka kl. 42-46 (III TERMIN – OSTATECZNY)

Palisadowa kl. 30-46 (III TERMIN – OSTATECZNY)

godz. 11.00-19.00

3

Grodzka kl. 48-52 (III TERMIN – OSTATECZNY)

24.11.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Palisadowa kl. 21-45 (III TERMIN – OSTATECZNY

godz. 11.00-19.00

Palisadowa kl. 71-93 (III TERMIN – OSTATECZNY

Palisadowa kl. 95-95a (III TERMIN – OSTATECZNY

4

Basztowa kl. 48-50 i 56 (III TERMIN – OSTATECZNY)

25.11.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Palisadowa kl. 97-97a (III TERMIN – OSTATECZNY

godz. 11.00-19.00

Palisadowa kl. 99-99a (III TERMIN – OSTATECZNY

Palisadowa kl. 72-80 (III TERMIN – OSTATECZNY

5

Basztowa kl. 52-54 i 58 (III TERMIN – OSTATECZNY)

26.11.2021 r.

godz. 12.00-20.00

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach od 29 do 30 listopada 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

 

Lp.

Adres

Termin

1

Basztowa kl. 60-64 (III TERMIN – OSTATECZNY)

29.11.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Palisadowa kl. 82-90 (III TERMIN – OSTATECZNY)

godz. 11.00-19.00

Poselska kl. 13-17 (III TERMIN – OSTATECZNY)

2

Grodzka kl. 9-11 (III TERMIN – OSTATECZNY)

30.11.2021 r.

godz. 12.00-20.00

 

 


 

  

do góry  |