Wymiana dźwigów osobowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" 


  
  

Wymiana dźwigu w klatce schodowej Palisadowa 91

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że począwszy od dnia:  10.05.2024r. zostanie wyłączony z eksploatacji dźwig osobowy zabudowany w klatce schodowej Palisadowa 91 w Wałbrzychu.

Wyłączenie dźwigu związane jest z wymianą tego urządzenia wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejścia do tej klatki schodowej.

Prosimy o korzystanie z sąsiedniej klatki schodowej: Palisadowa 89 (zostanie Państwu przekazany nr  domofonu do klatki schodowej nr 89). 

Zarząd S.M. „Podzamcze” w Wałbrzychu 


Wymiana dźwigu w klatce schodowej Basztowa 62

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że począwszy od dnia 06.05.2024r. zostanie wyłączony z eksploatacji dźwig osobowy zabudowany w klatce schodowej Basztowa 62 w Wałbrzychu.

Wyłączenie dźwigu związane jest z wymianą tego urządzenia wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejście do tej klatki schodowej.

Prosimy o korzystanie z sąsiedniej klatki schodowej Basztowa 60 (zostanie Państwu przekazany nr  domofonu do klatki schodowej nr 60). Zarząd S.M. „Podzamcze”
w Wałbrzychu

Zarząd S.M. „Podzamcze” w Wałbrzychu


Wymiana dźwigu w klatce schodowej Palisadowa 91

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że w dniu 17.04.2024r. zostaną rozpoczęte prace budowlane i elektryczne poprzedzające wymianę dźwiu osobowego zabudowanego w  klatce schodowej Palisadowa 91 w Wałbrzychu.

W pierwszym okresie trwania tych prac „stary” dźwig nie zostanie wyłączony z eksploatacji. O wyłączeniu „starego” dźwigu z  eksploatacji zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym ogłoszeniem. 

Zarząd S.M. „Podzamcze” w Wałbrzychu


Wymiana dźwigu w klatce schodowej Basztowa 62

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że w dniu 08.04.2024r. zostaną rozpoczęte prace budowlane i elektryczne poprzedzające wymianę dźwiu osobowego zabudowanego w  klatce schodowej Basztowa 62 w Wałbrzychu. 

W pierwszym okresie trwania tych prac „stary” dźwig nie zostanie wyłączony z eksploatacji. O wyłączeniu „starego” dźwigu z  eksploatacji zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym ogłoszeniem. 

Zarząd S.M. „Podzamcze” w Wałbrzychu


Wymiana dźwigu w klatce schodowej Palisadowa 91

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że w dniu 17.04.2024r. zostaną rozpoczęte prace budowlane i elektryczne poprzedzające wymianę dźwiu osobowego zabudowanego w  klatce schodowej Palisadowa 91 w Wałbrzychu.

W pierwszym okresie trwania tych prac „stary” dźwig nie zostanie wyłączony z eksploatacji. O wyłączeniu „starego” dźwigu z  eksploatacji zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym ogłoszeniem. 

Zarząd S.M. „Podzamcze” w Wałbrzychu


Wymiana dźwigu w klatce schodowej Blankowa 13

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że począwszy od dnia 16.08.2023r. zostanie wyłączony z eksploatacji dźwig osobowy zabudowany w klatce schodowej Blankowa 13 w Wałbrzychu.
Wyłączenie dźwigu związane jest z wymianą tego urządzenia wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejście do tej klatki schodowej.
Prosimy o korzystanie z sąsiedniej klatki schodowej Blankowa 15 (nr  domofonu do klatki schodowej nr 15 został Państwu przekazany). Zarząd S.M. „Podzamcze”
w Wałbrzychu


Wymiana dźwigu w klatce schodowej Blankowa 35

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że począwszy od dnia 24.07.2023r. zostanie wyłączony z eksploatacji dźwig osobowy zabudowany w klatce schodowej Blankowa 35 w Wałbrzychu.
Wyłączenie dźwigu związane jest z wymianą tego urządzenia wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejście do tej klatki schodowej.
Prosimy o korzystanie z sąsiedniej klatki schodowej Blankowa 37 (nr  domofonu do klatki schodowej nr 37 został Państwu wcześniej przekazany ).

 


Wymiany dźwigów w klatkach schodowych Blankowa 13 i Blankowa 35

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że od dnia 30.06.2023r. zostaną rozpoczęte prace elektryczne, a następnie budowlane, poprzedzające wymiany dźwigów osobowych zabudowanych w  klatkach schodowych Blankowa 13 i Blankowa 35 w Wałbrzychu.
W pierwszym okresie trwania tych prac „stare” dźwigi, zabudowane w w/w klatkach schodowych, nie zostaną wyłączone z eksploatacji. O wyłączeniu „starych” dźwigu z  eksploatacji zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym ogłoszeniem.  Zarząd S.M. „Podzamcze” w Wałbrzychu

 


 

Wymiana dźwigu w klatce schodowej Palisadowa 79

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że począwszy od dnia: 12.06.2023r. zostanie wyłączony z eksploatacji dźwig osobowy zabudowany w klatce schodowej Palisadowa 79 w Wałbrzychu.

Wyłączenia dźwigów są związane z wymianą tych urządzeń wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejść do w/w klatek schodowych. Prosimy o korzystanie z dźwigów zabudowanych w sąsiednich klatkach schodowych.

 


Wymiana dźwigów w klatkach schodowych Grodzka 40 i Grodzka 28

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że począwszy od dnia:

 • 16.05.2023r. zostanie wyłączony z eksploatacji dźwig osobowy zabudowany w klatce schodowej Grodzka 40 w Wałbrzychu,
 • 22.05.2023r. zostanie wyłączony z eksploatacji dźwig osobowy zabudowany w klatce schodowej Grodzka 28 w Wałbrzychu.

Wyłączenia dźwigów są związane z wymianą tych urządzeń wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejść do w/w klatek schodowych. Prosimy o korzystanie z dźwigów zabudowanych w sąsiednich klatkach schodowych.


Wymiany dźwigów w 2023r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że w 2023r. zostaną wymienione dźwigi osobowe zabudowane w następujących klatkach schodowych:

 1. Grodzka 28,
 2. Grodzka 40,
 3. Blankowa 13,
 4. Blankowa 35,
 5. Palisadowa 79.

Wraz z wymianą dźwigów zostaną wybudowane nowe przystanki na poziomie „zera”, tj. na poziomie wejścia do poszczególnych klatek schodowych.
O dacie przystąpienia do prac przygotowawczych, poprzedzających wymianę poszczególnych „starych" dźwigów oraz o dacie ich wyłączenia z eksploatacji, zostaniecie Państwo poinformowani odrębnymi ogłoszeniami.


W dniu 24.04.2023r. zostaną rozpoczęte prace budowlane poprzedzające wymianę dźwigów osobowych zabudowanych w klatce schodowej Grodzka 28 i Grodzkiej 40.

W pierwszym okresie trwania tych prac „stare” dźwigi nie zostaną wyłączone z eksploatacji. O wyłączeniu „starych” dźwigów z eksploatacji zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym ogłoszeniem.
Planowane wyłączenia „starych” dźwigów są związane z wymianą tych urządzeń wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejścia do klatki schodowej Grodzka 28 i oraz do klatki schodowej Grodzka 40.


Wymiana dźwigu w klatce schodowej Basztowa 25

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że począwszy od dnia 03.10.2022r. zostanie wyłączony z eksploatacji dźwig osobowy zabudowany w klatce schodowej Basztowa 25 w Wałbrzychu.
Wyłączenie dźwigu związane jest z wymianą tego urządzenia wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejście do tej klatki schodowej.
Prosimy o korzystanie z sąsiedniej klatki schodowej Basztowa 23
(nr  domofonu do klatki schodowej nr 23 został Państwu przekazany).

 


Wymiana dźwigu w klatce schodowej Grodzka 5

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że począwszy od dnia 27.09.2022r. zostanie wyłączony z eksploatacji dźwig osobowy zabudowany w klatce schodowej Grodzka 5 w Wałbrzychu. Wyłączenie dźwigu jest związane z jego wymianą na nowy dźwig osobowy.
Prosimy o korzystanie z sąsiedniej klatki schodowej Grodzka 7
(nr  domofonu do klatki schodowej nr 7 zostanie Państwu przekazany). 


Wymiana dźwigu w klatce schodowej Grodzka 52

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że począwszy od dnia 05.09.2022r. zostanie wyłączony z eksploatacji dźwig osobowy zabudowany w klatce schodowej Grodzka 52 w Wałbrzychu.

Wyłączenie dźwigu związane jest z wymianą tego urządzenia wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejście do tej klatki schodowej.
Prosimy o korzystanie z sąsiedniej klatki schodowej Grodzka 54 . 

 


Wymiana dźwigu w klatce schodowej Grodzka 12

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że począwszy od dnia 08.08.2022r. zostanie wyłączony z eksploatacji dźwig osobowy zabudowany w klatce schodowej Grodzka 12 w Wałbrzychu.

Wyłączenie dźwigu związane jest z wymianą tego urządzenia wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejście do tej klatki schodowej.

Prosimy o korzystanie z sąsiedniej klatki schodowej Grodzka 10 (zostanie Państwu przekazany nr  domofonu do tej klatki schodowej).

Zarząd S.M. „Podzamcze” w Wałbrzychu


Wymiana dźwigu w klatce schodowej Basztowa 27
20.07.2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że począwszy od dnia 22.07.2022r. zostanie wyłączony z eksploatacji dźwig osobowy zabudowany w klatce schodowej Basztowa 27 w Wałbrzychu.

Wyłączenie dźwigu związane jest z wymianą tego urządzenia wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejście do tej klatki schodowej.

Prosimy o korzystanie z sąsiedniej klatki schodowej Basztowa 29 (zostanie Państwu przekazany nr  domofonu do tej klatki schodowej).

Zarząd S.M. „Podzamcze” w Wałbrzychu


Wymiana dźwigu w klatce schodowej Blankowa 33

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że począwszy od dnia 27.06.2022r. zostanie wyłączony z eksploatacji dźwig osobowy zabudowany w klatce schodowej Blankowa 33 w Wałbrzychu.

Wyłączenie dźwigu związane jest z wymianą tego urządzenia wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejście do tej klatki schodowej.
Prosimy o korzystanie z sąsiedniej klatki schodowej Blankowa 31 (nr  domofonu do klatki schodowej nr 35 został Państwu wcześniej przekazany ). 

Zarząd S.M. „Podzamcze” w Wałbrzychu


Wymiana dźwigu w klatce schodowej Grodzka 14
06.05.2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że począwszy od dnia 09.05.2022r. zostanie wyłączony z eksploatacji dźwig osobowy zabudowany w klatce schodowej Grodzka 14 w Wałbrzychu.
Wyłączenie dźwigu związane jest z wymianą tego urządzenia wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejście do tej klatki schodowej.
Prosimy o korzystanie z sąsiedniej klatki schodowej Grodzka 10
(zostanie Państwu przekazany nr  domofonu do tej klatki schodowej).

Zarząd S.M. „Podzamcze” 
w Wałbrzychu


 

 1. W dniu 25.04.2022r. zostaną rozpoczęte prace budowlane poprzedzające wymianę dźwigu osobowego zabudowanego w  klatce schodowej Basztowa 27. 
  W pierwszym okresie trwania tych prac „stary” dźwig nie zostanie wyłączony z eksploatacji. O wyłączeniu „starego” dźwigu z  eksploatacji zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym ogłoszeniem. 
  Planowane wyłączenia „starego” dźwigu jest związane z wymianą tego urządzenia wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejścia do klatki schodowej Basztowa 27.
   
 2. W dniu 15.03.2022r. zostały rozpoczęte prace budowlane poprzedzające wymianę dźwigów osobowych zabudowanych w klatkach schodowych przy ul.Grodzkiej 12 i 14 oraz przy ul.Blankowej 33. 
  W pierwszym okresie trwania tych prac „stare” dźwigi nie zostaną wyłączone z eksploatacji. O wyłączeniu poszczególnych dźwigów z eksploatacji zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym ogłoszeniem.
  Planowane wyłączenia „starych” dźwigów są związane z wymianą tych urządzeń wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejść do tych klatek schodowych.
 • Instrukcja użytkowania nowych dźwigów osobowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze"

więcej ... |

 


 

  

do góry  |