Wymiana dźwigów osobowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" 


  
 

Wymiana dźwigu w klatce schodowej Blankowa 33

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że począwszy od dnia 27.06.2022r. zostanie wyłączony z eksploatacji dźwig osobowy zabudowany w klatce schodowej Blankowa 33 w Wałbrzychu.

Wyłączenie dźwigu związane jest z wymianą tego urządzenia wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejście do tej klatki schodowej.
Prosimy o korzystanie z sąsiedniej klatki schodowej Blankowa 35 (nr  domofonu do klatki schodowej nr 35 został Państwu wcześniej przekazany ). Zarząd S.M. „Podzamcze” w Wałbrzychu


Wymiana dźwigu w klatce schodowej Grodzka 14
06.05.2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że począwszy od dnia 09.05.2022r. zostanie wyłączony z eksploatacji dźwig osobowy zabudowany w klatce schodowej Grodzka 14 w Wałbrzychu.
Wyłączenie dźwigu związane jest z wymianą tego urządzenia wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejście do tej klatki schodowej.
Prosimy o korzystanie z sąsiedniej klatki schodowej Grodzka 10
(zostanie Państwu przekazany nr  domofonu do tej klatki schodowej).

Zarząd S.M. „Podzamcze” 
w Wałbrzychu


 

 1. W dniu 25.04.2022r. zostaną rozpoczęte prace budowlane poprzedzające wymianę dźwigu osobowego zabudowanego w  klatce schodowej Basztowa 27. 
  W pierwszym okresie trwania tych prac „stary” dźwig nie zostanie wyłączony z eksploatacji. O wyłączeniu „starego” dźwigu z  eksploatacji zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym ogłoszeniem. 
  Planowane wyłączenia „starego” dźwigu jest związane z wymianą tego urządzenia wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejścia do klatki schodowej Basztowa 27.
   
 2. W dniu 15.03.2022r. zostały rozpoczęte prace budowlane poprzedzające wymianę dźwigów osobowych zabudowanych w klatkach schodowych przy ul.Grodzkiej 12 i 14 oraz przy ul.Blankowej 33. 
  W pierwszym okresie trwania tych prac „stare” dźwigi nie zostaną wyłączone z eksploatacji. O wyłączeniu poszczególnych dźwigów z eksploatacji zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym ogłoszeniem.
  Planowane wyłączenia „starych” dźwigów są związane z wymianą tych urządzeń wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejść do tych klatek schodowych.
 • Instrukcja użytkowania nowych dźwigów osobowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze"

więcej ... |

 


 

  

do góry  |