INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW


  

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres czynności biura:

 • przyjmowanie zgłoszeń od interesantów dotyczących awarii i usterek,
 • wprowadzenie do elektronicznego systemu informatycznego zmian dotyczących właścicieli lokali i osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, na podstawie dokumentów przekazywanych przez właścicieli i przesłanych przez notariuszy,
 • przyjmowanie danych dotyczących aktualizacji rozliczeń kosztów używania lokali, wydawanie aktualnych wymiarów opłat za używanie lokali mieszkalnych,
 • udzielanie informacji o stanie kartoteki finansowej lokalu,
 • podpisywanie ugód, porozumień w sprawie ratalnej spłaty zadłużenia,
 • przyjmowanie korespondencji od interesantów,
 • wydawanie zaświadczeń o prawie do lokalu i niezaleganiu w opłatach za używanie lokalu.

Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Podzamcze'' pozostają do dyspozycji interesantów w siedzibie Biura - pokój nr 25 na parterze - od poniedziałku do piątku w poniżej podanych godzinach:

 • poniedziałek, środa, czwartek od 7.00 do 15.00
 • wtorek od 8.00 do 17.00
 • piątek od 7.00 do 14.00

Z pracownikami Biura istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów podanych poniżej:

 • Informacja ogólna, sprawy członkowskie 74 664 72 53
 • Opłaty za lokale, windykacja należności 74 665 69 74
 • Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek 74 665 69 83

Informujemy jednocześnie, że poza godzinami pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy i święta zgłoszeń awarii i usterek można dokonać telefonicznie – wykaz telefonów umieszczony jest w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej Spółdzielni.

 
      

 


Druki do pobrania

OŚWIADCZENIA

 

DODATEK MIESZKANIOWY

 

WNIOSEK o zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego

 

Internetowa Obsługa Kontrahenta

STREFA CZŁONKOWSKA

 


 

  

do góry  |