NAZWA ZADANIA:
„REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 27-33 W WAŁBRZYCHU”

WARTOŚĆ ZADANIA (PRZEWIDYWANY KOSZT ZADANIA): 1.119.612,11 ZŁ

DOFINANSOWANIE (PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA): 212.654,16 zł

OPIS ZADANIA:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH NA BUDYNKU, W TYM PRZEDE WSZYSTKIM:

 • DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
 • WZMOCNIENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KOTWAMI STALOWYMI
 • DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO I NIEWENTYLOWANEGO
 • WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKU
 • WYMIANA INSTALACJI C.O. NA POZIOMIE PIWNIC
 • WYMIANA INSTALACJI C.W.U. NA POZIOMIE PIWNIC

 

NAZWA ZADANIA:
„REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SENATORSKIEJ 3-21 W WAŁBRZYCHU”

WARTOŚĆ ZADANIA (PRZEWIDYWANY KOSZT ZADANIA): 9.453.918,14 ZŁ

DOFINANSOWANIE (PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA): 2.053.643,49 zł 

OPIS ZADANIA:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH NA BUDYNKU, W TYM PRZEDE WSZYSTKIM:

 • DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
 • WZMOCNIENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KOTWAMI STALOWYMI
 • DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO I NIEWENTYLOWANEGO
 • WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKU
 • WYMIANA INSTALACJI C.O. NA POZIOMIE PIWNIC
 • REMONT WĘZŁÓW CIEPLNYCH -2 SZT.
 • MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ (PANELI) NA DACHU BUDYNKU

 


 

  

do góry  |