OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH  


  
Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu prowadzi usługi w zakresie zarządzania nieruchomością wspólną wspólnot mieszkaniowych zapewniając:

 • kompleksową obsługę zagadnień ekonomiczno - finansowych,
 • administrowanie, utrzymywanie porządku i czystości oraz zapewnienie dostawy usług komunalnych,
 • konserwację i remonty zasobów,
 • uzyskiwanie ewentualnych pożytków.

Spółdzielnię, jako zarządcę na lokalnym rynku zarządców nieruchomościami wyróżnia:

 • profesjonalizm kadry pracowniczej (licencje zarządcy nieruchomości, certyfikaty do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych),
 • wieloletnie doświadczenie zarządzania nieruchomościami,
 • elastyczność i dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb,
 • fachowa i rzetelna obsługa,
 • racjonalne gospodarowanie funduszami zapewniające minimalizacje kosztów utrzymania nieruchomości,
 • atrakcyjne ceny usług.

W ramach usługi zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych oferujemy m.in.:

 • protokolarne przejęcie dokumentacji technicznej nieruchomości i jej prowadzenie,
 • prowadzenie księgowości w zakresie ustalonym z właścicielem,
 • całodobowe pogotowie techniczne,
 • zorganizowanie utrzymania czystości terenów wspólnoty,
 • zapewnienie przeprowadzenia okresowych i doraźnych przeglądów technicznych nieruchomości,
 • opracowanie a następnie wdrożenie planu gospodarstw wspólnych, a także późniejsze jego rozliczanie (ze wskazaniem strategicznych decyzji umożliwiających uzasadnione inwestowanie w nieruchomość wspólnoty).
 

 

  

do góry  |