WOLNE WNĘKI, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MIEJSCA POSTOJOWE  


  
     

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między parterem a 1 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 29.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 11.03.2021r. do skrzynki umieszczonej przy Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@smpodzamcze.com.pl.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

  • członkostwo w Spółdzielni,
  • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
  • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
  • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
  • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
  • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej 
  • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 12.03.2021r. 

Administracja


 

  


 

  

do góry  |