WOLNE WNĘKI, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MIEJSCA POSTOJOWE  


  
      

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 4 a 5 piętrem budynku przy ulicy Grodzkiej 26.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 25.06.2024r. Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@smpodzamcze.com.pl 

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki, w kolejności ich rozpatrywania są:

  • członkostwo w Spółdzielni,
  • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
  • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
  • nie posiadanie przez zainteresowanego innego,dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
  • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
  • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
  • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Rozpatrywanie złożonych podań i przydział w/w pomieszczenia odbędzie się w oparciu o zasady zawarte w „Regulaminie wynajmu lokali użytkowych, miejsc pod reklamy i udostępniania dodatkowych pomieszczeń gospodarczych oraz prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu”.

Termin ekspozycji do 27.06.2024r. 

Administracja


 

 

 


 

  

do góry  |