WOLNE WNĘKI, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MIEJSCA POSTOJOWE  


  
     

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 3 a 4 p w budynku przy ulicy Blankowej 41.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 04.03.2024r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze, do skrzynki umieszczonej przy Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@smpodzamcze.com.pl

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.
 • Rozpatrywanie złożonych podań i przydział w/w pomieszczenia odbędzie się w oparciu o zasady zawarte w „Regulaminie wynajmu lokali użytkowych, miejsc pod reklamy i udostępniania dodatkowych pomieszczeń gospodarczych oraz prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu”.

Termin ekspozycji do 05.03.2024r. 

Administracja


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolnione zostało pomieszczenie gospodarcze do indywidualnego użytku w piwnicy pod schodami w budynku przy ulicy Basztowej 64.

Zainteresowanych przydziałem pomieszczenia prosimy o składanie podań w terminie do 29.02.2024r. Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze lub pocztą elektroniczną.

Podstawowymi kryteriami przydziału pomieszczenia, w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego,dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem pomieszczenia,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 01.03.2024r. Administracja


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 5 a 6 p w budynku przy ulicy Blankowej 27.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 28.02.2024r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze, do skrzynki umieszczonej przy Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@smpodzamcze.com.pl

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.
 • Rozpatrywanie złożonych podań i przydział w/w pomieszczenia odbędzie się w oparciu o zasady zawarte w „Regulaminie wynajmu lokali użytkowych, miejsc pod reklamy i udostępniania dodatkowych pomieszczeń gospodarczych oraz prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu”.

Termin ekspozycji do 29.02.2024r. 

Administracja


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pod schodami w piwnicy budynku przy ulicy Grodzkiej 16.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 26.02.2024r. Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@smpodzamcze.com.pl 

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki, w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego,dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Rozpatrywanie złożonych podań i przydział w/w pomieszczenia odbędzie się w oparciu o zasady zawarte w „Regulaminie wynajmu lokali użytkowych, miejsc pod reklamy i udostępniania dodatkowych pomieszczeń gospodarczych oraz prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu”.

Termin ekspozycji do 28.02.2024r. 

Administracja


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pod schodami w piwnicy budynku przy ulicy Grodzkiej 63.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 26.02.2024r. Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@smpodzamcze.com.pl 

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki, w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego,dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Rozpatrywanie złożonych podań i przydział w/w pomieszczenia odbędzie się w oparciu o zasady zawarte w „Regulaminie wynajmu lokali użytkowych, miejsc pod reklamy i udostępniania dodatkowych pomieszczeń gospodarczych oraz prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu”.

Termin ekspozycji do 28.02.2024r. 

Administracja


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolnione zostało pomieszczenie po byłej pralni znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Grodzkiej 45.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 23.02.2024r. Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@smpodzamcze.com.pl 

Podstawowymi kryteriami przydziału w/w pomieszczenia, w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego,dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Rozpatrywanie złożonych podań i przydział w/w pomieszczenia odbędzie się w oparciu o zasady zawarte w „Regulaminie wynajmu lokali użytkowych, miejsc pod reklamy i udostępniania dodatkowych pomieszczeń gospodarczych oraz prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu”.

Termin ekspozycji do 26.02.2024r. 

Administracja


 

  


 

  

do góry  |