WOLNE WNĘKI, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MIEJSCA POSTOJOWE  


  
    

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 6 a 7 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 46A.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 19.01.2021r. do skrzynki umieszczonej przy Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze lub pocztą elektroniczną.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Administracja


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 3 a 4 piętrem w budynku przy ulicy Basztowej 33.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 18.01.2021r. do skrzynki umieszczonej przy Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze lub pocztą elektroniczną.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki, w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego,dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 20.01.2021r. 

Administracja


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 6 a 7 piętrem w budynku przy ulicy Basztowej 47.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 18.01.2021r. do skrzynki umieszczonej przy Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze lub pocztą elektroniczną.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki, w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego,dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 20.01.2021r. 

Administracja


   


 

  

do góry  |