WOLNE WNĘKI, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MIEJSCA POSTOJOWE  


  
        

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 8 a 9 piętrem w budynku przy ulicy Basztowej 29.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 16.12.2021r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze lub pocztą elektroniczną.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki, w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego,dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 17.12.2021r. 

Administracja


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 7 a 8 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 18.

Pomieszczenie przeznaczone jest do odpłatnego indywidualnego użytkowania. Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 08.12.2021r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze lub pocztą elektroniczną na adres:   biuro@smpodzamcze.com.pl

Podstawowymi kryteriami przydziału pomieszczenia , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

EKSPOZYCJA DO 10-12-2021r. 

Administracja


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 8 a 9 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowej 97.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 07.12.2021r. do skrzynki umieszczonej przy Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@smpodzamcze.com.pl 

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 08.12.2021r. Administracja


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 6 a 7 piętrem w budynku przy ulicy Basztowej 48.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 23.11.2021r. do Biura Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze lub pocztą elektroniczną.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki, w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego,dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 26.11.2021r. 

Administracja


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 1 a 2 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 2.

Pomieszczenie przeznaczone jest do odpłatnego indywidualnego użytkowania.
Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 30.11.2021r. do skrzynki umieszczonej przy Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@smpodzamcze.com.pl

Podstawowymi kryteriami przydziału pomieszczenia , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

EKSPOZYCJA DO 02-12-2021r. 

Administracja


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pod schodami w piwnicy w budynku przy ulicy Basztowej 64.

Zainteresowanych przydziałem wnęki, prosimy o składanie podań w terminie do 16.11.2021r. do Biura Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze lub pocztą elektroniczną.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki lub pomieszczenia w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego,dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 19.11.2021r. 

Administracja


 

 


 

  

do góry  |