SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI GABARYTY
DO ICH NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!! 


  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT !

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zwraca się z pro¶b± do lokatorów o p i l n e usunięcie rzeczy z pomieszczenia na wózki i rowery w budynku przy ul. Hetmańskiej 2, w terminie do dnia 06.03.2020r. 

W przypadku niedostosowania się do powyższego, wszystkie w/w rzeczy po 06.03.2020r. zostan± wywiezione na wysypisko, na odpowiedzialno¶ć osób, które te rzeczy pozostawiły oraz na koszt wszystkich lokatorów.

ul. Hetmańska 2 Administracja

 

 


 

  

do góry  |