AKTUALNOŚCI
  

Informacja dotycząca dewastacji w zasobach i na terenach osiedlowych
Spółdzielni w 2012 r.
18.01.2013


    
Problem dewastacji występuje na terenie całego osiedla jednak do najczęstszych dewastacji dochodzi w budynkach przy ul.:
 • Kasztelańskiej 42 - 46; 58; 74; 76; 80; 86
 • Grodzkiej 10 - 18; 22
 • Hetmańskiej 40 - 42 ; 64
 • Basztowej 17 - 37 ; 48 - 50
 • Blankowej 15; 19; 23 - 37 - 39
 • Palisadowej 27; 33; 75; 77; 79; 85; 93
 • Fortecznej 2 - 20; 22 - 40; 42 - 60
 • Senatorskiej 3 - 21; 10 - 12; 30; 32
 • Poselskiej 13; 15

W związku z występującymi dewastacjami Spółdzielnia każdorazowo dokonuje zgłoszenia telefonicznego lub ustnego do Straży Miejskiej, z którą Dział Eksploatacji ma bieżący kontakt, kierowane są też wystąpienia pisemne do Policji i Straży Miejskiej w sprawie podjęcia właściwych działań, a dotyczy to między innymi :

 • budynku Basztowa 25, 29,31,33 - pismo znak BE/ 713/ 2012; BE/1092/2012
 • budynku Basztowa 48, 50 - pismo znak BE/ 451/2012
 • budynku Hetmańska 64 - pismo znak BE/1422/2012
 • budynku Palisadowa 79 - pismo znak BE/414/2012
 • budynku Forteczna 30 - pismo znak BE/216/2012 ; BE/ 709/2012
 • budynku Senatorska 10 - 12 - pismo znak BE/549/2012
 • budynku Senatorska 7 - 9 - pismo znak BE/395/2012
 • budynku Senatorska 15 - pismo znak BE/1474/2012

Ponadto w związku z możliwością uzyskania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA
odszkodowania za usunięcie szkód powstałych w wyniku pożarów ( zniszczeniu uległy instalacje elektryczne, tynki i malatury piwnic oraz holi na parterze, elementy drewniane komórek piwnicznych itp. ) Spółdzielnia odzyskała kwotę 30.027 zł.

W roku bieżącym ogólne koszty dewastacji ( bez strat związanych z pożarami ) na całym osiedlu wyniosły około 191.635 zł.
W latach poprzednich koszty dewastacji kształtowały się następująco:

 • rok 2009 - 320.609 zł,
 • rok 2010 - 315.546 zł - zmniejszenie w stosunku do 2009r. o 1,60%
 • rok 2011 - 213.657 zł - zmniejszenie w stosunku do 2010r. o 47,69%
 • rok 2012 - 191.635 zł - zmniejszenie w stosunku do 2011r. o 11,49%

Powyższe wartości wskazują, że koszty dewastacji mają tendencję malejącą , w szczególności biorąc pod uwagę ostatnie dwa lata - uwzględniając rosnące ceny materiałów i robocizny w danym roku.

 


 

  

do góry  |