AKTUALNOŚCI

   

Składniki opłat za lokale mieszkalne

   

Oferty lokali użytkowych

   

Oferta zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

   

Termomodernizacja

   

-

Termomodernizacja w roku:
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

   

Dewastacje

   

Przetargi

   

-

Lokale mieszkalne

   

-

Lokale użytkowe

   

-

Roboty remontowo-budowlane

   

-

Dzierżawa terenu