AKTUALNOŚCI
  

Od 01 czerwca 2014r. możliwość indywidualizowania zaliczki za ogrzewanie
02.06.2014


    

Uwzględniając wnioski i sugestie Mieszkańców, Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/25/2014 w dniu 24 kwietnia 2014r., począwszy od okresu rozliczeniowego 2014/2015, tj. od 01 czerwca 2014r., przewiduje możliwość zwiększenia zaliczki za ciepło na indywidualny wniosek użytkownika .

Na podstawie pisemnych oświadczeń odbiorców indywidualnych w dowolnym terminie (np. od początku okresu rozliczeniowego lub po otrzymaniu rozliczenia kosztów ogrzewania w m-cu wrześniu, lub w innym dogodnym dla Mieszkańca czasie) możliwe jest ustalenie indywidualnych opłat zaliczkowych. Wysokości tych opłat nie mogą być niższe od zaliczek, jakie wynikają z wyliczeń dokonanych przez Spółdzielnię. Indywidualne opłaty zaliczkowe obowiązują najdłużej do końca okresu rozliczeniowego, na który złożono oświadczenie. W przypadku zmiany przez Spółdzielnię zaliczki wzrostu opłaty zaliczkowej, związanej np. ze zmianą cen taryfy PEC, indywidualna opłata zaliczkowa określona przez odbiorcę indywidualnego przestaje obowiązywać w przypadku, jeżeli jest niższa niż wyliczona przez Spółdzielnię zwiększona opłata zaliczkowa. Oświadczenia dotyczące zmiany zaliczki można składać osobiście lub przez osobę upoważnioną w pok. nr 36, 37 oraz drogą elektroniczną, podając pełne dane osobowe użytkownika ( imię, nazwisko, datę urodzenia, adres lokalu użytkownika ).

Pełen tekst Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni (zakładka "Informator Interesanta", a dla Członków Spółdzielni dodatkowo zakładka "Strefa Członkowska") oraz jest dostępny w Dziale Organizacyjno-Samorządowym i Gospodarczym ( pok. nr 47).

 


 

  

do góry  |