AKTUALNOŚCI
  

Biuro Obsługi Interesanta
18.07.2014


    

Od dnia 1 sierpnia 2014 r. uruchomione zostało Biuro Obsługi Interesanta Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu. Biuro zlokalizowane jest w pokoju nr. 25 (na parterze) w budynku siedziby Spółdzielni przy Al. Podwale 1,– wejście od strony parkingu głównego.

Zakres spraw realizowanych przez pracowników Biura Obsługi Interesanta obejmuje:

  • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,

  • sprawy różne dotyczące obsługi interesantów,

  • informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

  • informowanie o sposobie przyjmowania zgłoszeń o liczbie osób zamieszkałych w lokalu oraz zasadach ustalania wysokości opłat za korzystanie z lokali,

  • wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,

  • przyjmowanie pism i wniosków dotyczących spraw windykacyjnych, podpisywanie przez dłużnika umów w sprawie spłaty zadłużenia,

  • przyjmowanie korespondencji od interesantów.

OŚWIADCZENIA

 

 


 

  

do góry  |