AKTUALNOŚCI
  

Wolna wnęka przy ul.Grodzkiej 61
22.08.2014


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 7 a 8 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 61.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 02.09.2014r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

  • członkostwo w Spółdzielni,

  • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,

  • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,

  • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,

  • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,

  • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.

  • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 03.09.2014r. 

Administracja

 


 

  

do góry  |