AKTUALNOŚCI
  

Dbajmy o drożność instalacji kanalizacyjnej
01.10.2014


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego oraz zasadami podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią, a użytkownikami lokali § 6 pkt. 2 - zabrania się wrzucania do muszli klozetowej wszelkich materiałów mogących spowodować zatkanie instalacji kanalizacyjnej, takich jak np. śmieci, wata, kości, szmaty.

Nie stosowanie powyższych zasad powoduje niedrożność instalacji kanalizacyjnej skutkującej zalewaniem korytarzy piwnicznych fekaliami.

W związku z powyższym prosimy o dostosowanie się do wyszczególnionych zasad.

 

 


 

  

do góry  |