AKTUALNOŚCI
  

Wolna wnęka przy ul. Basztowa 56
22.10.2014


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 6 a 7 piętrem, w budynku przy ulicy Basztowej 56. 

Zainteresowanych przydziałem prosimy o składanie podań w terminie do 04.11.2014r. w Biurze Obsługi Interesanta w Spółdzielni, w pok. nr 25.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

  1. członkostwo w Spółdzielni,

  2. okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,

  3. brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,

  4. nieposiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego ,

  5. wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki zsypowej,

  6. udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.

  7. aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.
    Administracja 

 


 

  

do góry  |