AKTUALNOŚCI
  

Od dnia 1 sierpnia 2014r. gaz mierzony jest nową miarą
24.10.2014


    
Dnia 20 października br. pracownicy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Regin Dolnośląski w siedzibie SM "Podzamcze" przeprowadzili szkolenie dla pracowników Spółdzielni, nt nowej Taryfy PGNiG S.A. Nr 6/2014.

Od 1 sierpnia 2014r. PGNiG S.A. zmienił zasady rozliczania zużycia gazu ziemnego z jednostek objętości (m3) na jednostki energii (kWh). Wprowadzenie nowej miary wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

Dotychczas Polska była jedynym krajem w Europie, który stosował rozliczenia na podstawie objętości zużytego gazu ziemnego, a nie ilości dostarczonej energii. Teraz również mieszkańcy Osiedla "Podzamcze" będą rozliczani za zużyte paliwo gazowe w kilowatogodzinach (kWh). Zmiana jednostki rozliczania zużycia paliwa gazowego na kWh umożliwi klientom porównywanie cen różnych nośników energii (np. gazu z prądem).

Do przeliczenia m3 na kWh służy współczynnik konwersji, uwzględniający realne ciepło spalania gazu, podawane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla obszaru właściwego dla danego punktu poboru gazu. Współczynnik konwersji może się różnić w okresach rozliczeniowych.

Ilość pobranego gazu (m3) X współczynnik konwersji = ilość pobranej energii w kWh

Przykładowe przeliczenie m3 na kWh:
100 m3 x 11,097 = 1109,7 kWh ( ~ 1110 kWh)

Szczegółowe informacje o sposobie przeliczenia jednostek objętości na jednostki energii oraz nowej taryfie PGNiG S.A. znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.pgnig.pl/dladomu/nowamiara 

Spółdzielnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego sporządzi dla Państwa rozliczenie zużycia gazu:

  • w m3 za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2014r.
  • w kWh za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2014r.

 

 

 

 


 

  

do góry  |