AKTUALNOŚCI
  

Wolna wnęka pomiędzy 1 a 2 piętrem, w budynku przy ulicy Basztowej 35.
04.11.2014


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 1 a 2 piętrem, w budynku przy ulicy Basztowej 35.

Zainteresowani lokatorzy z budynku przy ul. Basztowej 35 mogą składać podania w terminie do 17.11.2014 r. w Biurze Obsługi Interesanta w Spółdzielni, w pok. nr 25.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

  1. członkostwo w Spółdzielni,

  2. okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,

  3. brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,

  4. nieposiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego ,

  5. wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki zsypowej,

  6. udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.

  7. aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Administracja

 


 

  

do góry  |