AKTUALNOŚCI
  
    

A P E L

                                   

        Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Zwierząt oraz Uchwałą Nr XLVI/430/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 r.  w sprawie  przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych", ochrony kotów żyjących wolno na terenach  osiedla  "Podzamcze" - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu apeluje do mieszkańców o poszanowanie praw kotów wolno żyjących w miejscach swojego naturalnego bytowania oraz nieutrudniania wykonywania czynności  społecznym opiekunom kotów.

            W celu zabezpieczenia schronienia dzikim kotom w okresie jesienno - zimowym, pozwólmy na przebywanie kotom w pomieszczeniach piwnicznych budynków.

              Wyłapywanie kotów, umieszczanie w schroniskach, przepędzanie/straszenie oraz zakaz dokarmiania w ich miejscu bytowania jest bezprawne !!!

 

                                                                                                                Administracja


 

  

do góry  |