AKTUALNOŚCI
  

Remont sali konferencyjnej
12.12.2014


    

W okresie od dnia 06.10.2014 r. do dnia 30.11.2014 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu wykonała II etap modernizacji wentylacji w Ośrodku Społeczno Kulturalnym. W opraciu o dukumentację techniczną dla zadania pn.: „Przebudowa układu wentylacji pomieszczeń w budynku S M ,, Podzamcze ,, '' - duża sala konferencyjna, wykonano:

  • instalację centralnego ogrzewania ( ciepło technologiczne )

  • wentylację mechaniczną

  • instalację elektryczną zasilającą urządzenia wentylacyjne

  • instalację elektryczną oświetlenia górnego i bocznego z oprawami typu LED

  • montaż gniazd wtyczkowych wraz z instalacją elektryczną

  • montaż systemu nagłośnieniowego

  • naprawę tynków i odnowienie malatury ścian.

Prace te wykonano zgodnie z Uchwałą nr 4 /2014 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu przeprowadzonego w 2014 r, w ramach środków stanowiących nadwyżkę bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2013.

 

PRZED REMONTEM

   

   

 

PO REMONCIE

   

   

 


 

  

do góry  |