AKTUALNOŚCI
  

Komunikat o obowiązku niezwłocznego zawiadamiania Spółdzielni


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu przypomina, że zgodnie z ustawą z 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U.2013.1222) i tekstem jednolitym Statutu, zawierającym zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu w 2015 r. wpisanym do KRS w dniu 11.08.2015r. członek Spółdzielni lub osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, posiadająca prawo do lokalu mieszkalnego ma obowiązek niezwłocznego zawiadamiania Spółdzielni o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu (urodzenie się dziecka, pobyt bez meldunku, wynajem, pobyt poza miejscem zamieszkania, zgon, zameldowanie, wymeldowanie, itp.).

Bieżąca aktualizacja liczby osób zamieszkujących wpływa na właściwe rozliczanie ponoszonych przez mieszkańców kosztów. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz koszty zużycia gazu obciążają bowiem wszystkich mieszkańców danej nieruchomości lub budynku. Z dokonanych analiz wynika, że koszty te sukcesywnie wzrastają- przy zmniejszającej się liczbie osób zgłoszonych do zamieszkiwania.

W celu aktualizacji powyższych danych należy złożyć w Spółdzielni stosowne oświadczenie: Biuro Obsługi Interesanta, parter, pokój nr 25; druk oświadczenia do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta lub ze strony internetowej Spółdzielni.
Biuro Obsługi Interesanta czynne jest codziennie w godzinach:

  • poniedziałek, środa, czwartek 7:00 - 15:00

  • wtorek 8:00 - 17:00

  • piątek 7:00 - 14:00

Informacje telefoniczne: 74/ 66 47 253


PLIK DO POBRANIA:


 

  

do góry  |