AKTUALNOŚCI
  

Wolne wneki przy ul. Grodzkiej 6 i Blankowej 11
09.01.2015


    

 Wolna wnęka między parterem a 1 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 6.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między parterem a 1 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 6.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 27.01.2015 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

 

Wolna wnęka pomiędzy 9 a 10 piętrem w budynku przy ul. Blankowa 11.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 9 a 10 piętrem w budynku przy ul. Blankowa 11.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 22.01.2015 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,

 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,

 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,

 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,

 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki, 

 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.

 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

 


 

  

do góry  |