AKTUALNOŚCI
  

Wolne wnęki : pomiędzy 4 a 5 piętrem w budynku przy ul. Blankowej 39 oraz na 11 piętrze w budynku przy ul. Grodzkiej 52
14.01.2015


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 4 a 5 piętrem w budynku przy ul. Blankowa 39.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 27.01.2015 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze. 

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

  • członkostwo w Spółdzielni,
  • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
  • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
  • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
  • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
  • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
  • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Administracja


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniła się wnęka obok maszynowni dźwigu na XI piętrze w budynku przy ulicy Grodzkiej 52.

Lokatorzy zainteresowani przydziałem wspomnianej wyżej wnęki mogą składać podania o jej przydział w terminie do 28-01-2015 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

 


 

  

do góry  |