AKTUALNOŚCI
  

Wolne wnęki przy ul. Palisadowej 23, Grodzkiej 18 i 61
20.01.2015


    
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 5 a 6 piętrem w budynku przy ul. Palisadowej 23.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 02.02.2015 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 03.02.2015r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 10 a 11 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 18.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 02.02.2015 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki, 
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 03.02.2015r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 6 a 7 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 61.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 04.02.2015 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,

 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,

 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,

 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,

 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,

 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.

 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 05.02.2015r.

 


 

  

do góry  |