AKTUALNOŚCI
  

Analiza taryfy zatwierdzonej przez Zgromadzenie WZWiK
21.01.2015


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" informuje, iż w związku z Uchwałą Nr 02/XX/2014 z dnia 05.12.2014r. Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., przeprowadzona zostanie analiza taryfy zatwierdzonej przez Zgromadzenie WZWiK i jej wpływ na wysokość ponoszonych kosztów zakupu zimnej wody wodociągowej i odprowadzania ścieków oraz wysokość aktualnie obowiązującej zaliczki.

 

 


 

  

do góry  |