AKTUALNOŚCI
  

Nowe oznakowanie w ciągach jezdno-pieszych.
23.01.2015


    
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" informuje, że przy budynkach:

1. Senatorska 2-4, 6-8, 10-12
2. Senatorska 3 - 21
3. Senatorska 30-46
4. Forteczna 2-20
5. Forteczna 42-60
6. Forteczna 3-17
7. Forteczna 37-51
8. Grodzka 5-11
9. Grodzka 15-57
10. Grodzka 59-65

na ciągach - pieszo jezdnych wprowadzone zostało nowe oznakowanie, które ma na celu uporządkowanie spraw związanych z dojazdem i parkowaniem samochodów na w/w odcinku oraz niezastawianiem dróg dojazdowych dla służb ratunkowych - pogotowia ratunkowego i straży pożarnej.

Zapewnienie dojazdu służbom ratowniczym oraz obsługującym nieruchomości jest konieczne dla bezpieczeństwa użytkowników.

W związku z powyższym prosimy o bezwzględne dostosowanie się i parkowanie samochodów zgodnie z obowiązującym oznakowaniem.

Niezastosowanie się do powyższych zasad będzie podstawą dla Straży Miejskiej i Policji do zastosowania sankcji przewidzianych prawem.


Administracja

 

 


 

  

do góry  |