AKTUALNOŚCI
  

Informacja o zaplanowanych w 2015 r. pracach remontowo-instalacyjnych


    

 

GRUDZIEŃ 2015


Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu grudniu 2015 r. pracach remontowo - budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze informuje, że w miesiącu grudniu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Wymiana drzwi wejściowych do budynku

 • ul. Basztowa 31,33,35,37 - koszt 15 508,80 zł
 • ul. Grodzka 22-40, 4-20 - koszt 82 000,00 zł

Kontynuacja remontu nawierzchni ciągu pieszego :

 • ul. Grodzka 36 do 50 (pasaż od strony balkonów) - koszt 63 178,35 zł
 • ul. Blankowa 23 do 19 - koszt 29 772,89 zł

Wymiana paneli zewnętrznych domofonów :

 • ul. 11 Listopada 95,97,99 - koszt 1 800,00 zł

Wymiana drzwi do komór zsypowych

 • ul. Forteczna 22 do 40 - koszt 46 008,00 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

LISTOPAD 2015


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje że w m-cu listopadzie i grudniu br. będą wykonywane następujące roboty elektryczne:

 • budynek przy ul. Fortecznej 22-40, wewnętrzne linie zasilające ( WLZ),

 • budynek przy ul. Senatorskiej 6-8, ul. Kasztelańska 44, ul. Grodzka 4-20, 22-40, 42-54,
  wykonanie sieci zasilania rezerwowego (SZR), koszt ok. 40 tys. zł.

 • przeglądy okresowe 5-letnie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych;
  ul. Palisadowa 97-97a, m-c listopad
  ul. Palisadowa 71-93, m-c listopad i grudzień,
  ul. Palisadowa 21-45, m-c listopad i grudzień,
  ul. Palisadowa 99-99a, m-c grudzień.

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu prac zostaną poinformowani również poprzez ogłoszenia w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie informujemy, że mogą w okresie wykonywania robót wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali.  

 

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu listopadzie 2015 r. pracach remontowo - budowlanych. Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze informuje, że w m - cu listopadzie br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Wymiana drzwi wewnętrznych (wiatrołapów) w budynkach:

 • Hetmańska 6 - 26 (11 szt.) - koszt wyniesie 44 466,84 zł

Malowanie klatek schodowych:

 • Blankowa 23,25 31,33 - koszt wyniesie 84.000,00 zł

Wymiana drzwi do komór zsypowych :

 • Blankowa 44 - 44a - koszt wyniesie 8.964,00 zł

Kontynuacja remontu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego :

 • Blankowa 19-23 - koszt wyniesie 29.772,00 zł

Wymiana domofonu :

 • Palisadowa 26 - koszt wyniesie 1.450,00 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

PAŹDZIERNIK 2015


  

Informacja o zaplanowanych w miesiącu październiku 2015r pracach remontowych instalacji wodnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w związku z wyeksploatowaniem instalacji wodnych oraz pojawiającymi się awariami w postaci przecieków, w miesiącu pażdzierniku br. wykonywane będą roboty polegające na wymianie instalacji poziomej ( leżaków) zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w następujących budynkach:

 1. Budynek przy ul. Grodzkiej 52-54,
  -
  koszt wykonania tych prac wyniesie ok. 30 000,00 zł
   
 2. Budynek przy ul. Kasztelańskiej 60-62 i 68-70 
  - koszt wykonania tych prac wyniesie ok. 60 000,00 zł
   
 3. 3.Budynek ul. Poselska 15,
  - remont węzła- wymiana układu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Mieszkańcy wymienionych adresów o rozpoczęciu wymiany instalacji w budynkach zostaną przez wykonawcę robót tj. firmę INSTALPOL ze Świdnicy powiadomieni poprzez ogłoszenia w gablotach na klatkach schodowych.

Ponadto przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne w węźle cieplnym na Bazie spółdzielni mieszkaniowej przy Al. Podwale 1 w Wałbrzychu – koszt ok. 79 000,- zł.

Jednocześnie informujemy, że mogą w czasie wykonywania powyższych prac wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

Informacja o zaplanowanych w miesiącu październiku 2015r. pracach w zakresie instalacji elektrycznych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje że miesiącu październiku br. będą realizowane w zasobach mieszkaniowych spółdzielni następujące roboty elektryczne:

Budynek przy ul. Fortecznej 26, 28, 30, 32.

 • remont wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) 4 kl., koszt robót ok.60 000,- zł,

Kontynuowane będą również, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, obowiązkowe pięcioletnie badania okresowe instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zakresie oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów:
ul. Blankowa 23-41,
ul. Blankowa 20-32,

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu prac zostaną poinformowani również poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych. Jednocześnie informujemy, że mogą w okresie wykonywania robót wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali. 

 

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu październiku 2015 r. pracach remontowo - budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze informuje, że w miesiącu październiku br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Wymiana drzwi wewnętrznych (wiatrołapów) w budynkach:

 • Hetmańska 2 - 4 (2 szt.) - koszt wyniesie 7 879,68 zł
 • Hetmańska 6 - 26 (11 szt.) - koszt wyniesie 44 466,84 zł

Malowanie klatek schodowych:

 • Forteczna 30 - koszt wyniesie 25.500,00 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

WRZESIEŃ 2015


  

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu wrześniu 2015 r. pracach remontowo - budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze informuje, że w miesiącu wrześniu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Remont nawierzchni chodnika

 • Basztowa 50 - 52 - koszt wyniesie ok. 16.610,82 zł
 • 11-Listopada 95 - koszt wyniesie ok. 6.670,54 zł

Wymiana okien na klatkach schodowych i we wnękach :

 • Forteczna 42, 44 - koszt wyniesie 34.168,35 zł

Wymiana okien w piwnicach:

 • Forteczna 22 - 30 - koszt wyniesie 12 000,00 zł

Wymiana drzwi wejściowych do budynku:

 • Kasztelańska 72 - 82 - koszt wyniesie 24.753,60 zł

Malowanie klatek schodowych

 • Forteczna 32 - koszt wyniesie 25.500,00 zł
 • Forteczna 28 - koszt wyniesie 25.000,00 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

Ponadto w miesiącu wrześniu br. zostaną zamontowane nowe zestawy zabawowe lub urządzenia zabawowe na placach zabaw przy bydynkach:

 • Grodzka 59 - 61
 • Palisadowa 71 - 81
 • Forteczna 2 - 20
 • Senatorska 30 - 46
 • Basztowa 17 - 37
 • Senatorska 11 - 21
 • 11 Listopada 95

oraz na parkach osiedlowych przy ul. Hetmańskiej i Palisadowej
- koszt wyniesie ok. 120.000,00 zł.

 

 

Informacja o zaplanowanych w miesiącu wrześniu 2015r. pracach w zakresie instalacji elektrycznych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w miesiącu wrześniu br. zostaną wykonane następujące roboty elektryczne:

 1. Budynek przy ul. Basztowej 45-47, 49-51,
  - modernizacja oświetlenia w holach i wejściach do budynku, koszt prac – ok. 4 000,- zł.
    
 2. Budynek przy ul. Kasztelańskiej 14-28,
  - montaż czujników ruchu na klatkach schodowych, koszt prac ok. 40 000,- zł.
   
 3. Budynek przy ul. Fortecznej 26-28 oraz przy ul. Grodzkiej 59-61,
  - remont wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) 2 kl., koszt prac ok. 40 000,- zł i 15 000,- zł.

Kontynuowane będą również, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, obowiązkowe pięcioletnie badania okresowe instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zakresie oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów przy ul. Blankowej 11-19.

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu prac zostaną poinformowani również poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych. Jednocześnie informujemy, że mogą w okresie wykonywania robót wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali.

 

 

SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2015


  

 

Informacja o zaplanowanych w miesiącu sierpniu i wrześniu 2015r pracach remontowych instalacji wodnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w związku z wyeksploatowaniem instalacji wodnych oraz pojawiającymi się awariami w postaci przecieków, w okresie od 15 sierpnia do 20 września br. wykonywane będą roboty polegające na wymianie instalacji poziomej ( leżaków) zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w następujących budynkach:

 1. Budynek przy ul. Grodzkiej 42-50, 
  koszt wykonania tych prac wyniesie ok. 75 000,00 zł

Mieszkańcy wymienionych adresów o rozpoczęciu wymiany instalacji w budynkach zostaną powiadomieni przez wykonawcę robót tj. firmę INSTALPOL ze Świdnicy oraz poprzez ogłoszenia w gablotach na klatkach schodowych.

Jednocześnie informujemy, że w czasie wykonywania powyższych robót mogą wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali w budynkach oraz w piwnicach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu sierpniu 2015 r. pracach remontowo - budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze informuje, że w sierpniu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Remont nawierzchni chodnika (II etap):

 • Basztowa 50-52 - koszt wyniesie ok 18 000,00 zł

Wymiana okien na klatkach schodowych:

 • Porcelanowa 1-11 - koszt wyniesie 19 560,00 zł

Wymiana okien w piwnicach:

 • Poselska 13-17 - koszt wyniesie 6 180,00 zł

 • Forteczna 22-30 - koszt wyniesie 12 000,00 zł

Wymiana drzwi wewnętrznych (wiatrołapów) w budynku:

 • Basztowa 45-47, 49-51 - koszt wyniesie 16 250,00 zł

Malowanie pomieszczenia wózkowni:

 • Forteczna 24 - koszt wyniesie ok. 800,00 zł

Malowanie klatek schodowych

 • Forteczna 26 i 34 - koszt wyniesie ok. 50.000,00 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

 

LIPIEC 2015


  

Informacja o zaplanowanych w miesiącu lipcu 2015r pracach remontowych instalacji wodnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, ze w związku z wyeksploatowaniem instalacji wodnych oraz pojawiającymi się awariami w postaci przecieków, w miesiącu lipcu br. wykonywane będą roboty polegające na wymianie instalacji poziomej ( leżaków) zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w następujących budynkach :

 1. Budynek przy ul. Senatorskiej 13-21 koszt wykonania tych prac wyniesie ok. 75 000,00 zł

Mieszkańcy wymienionych adresów o rozpoczęciu wymiany instalacji w budynkach zostaną przez wykonawcę robót tj. firmę INSTALPOL ze Świdnicy powiadomieni poprzez ogłoszenia w gablotach na klatkach schodowych.

Jednocześnie informujemy, że w czasie wykonywania powyższych robót mogą wystąpić utrudnienia w użytkowaniu w pionach i piwnicach w których będą przeprowadzane prace remontowe

 

Informacja o zaplanowanych w miesiącu lipcu 2015r pracach w zakresie instalacji elektrycznych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje że w miesiącu lipcu br. będą wykonywane roboty remontowe instalacji odgromowych w następujących budynkach :

 1. Budynek przy ul. Basztowej 45-47
 2. Budynek przy ul. Basztowa 49-51

Koszt wykonania powyższych robót wyniesie ok. 24 000,00 zł.

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu prac zostaną poinformowani również poprzez ogłoszenia w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie informujemy, że mogą w okresie wykonywania robót wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali.

 

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu lipcu 2015 r. pracach remontowo - budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze informuje, że w lipcu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Remont nawierzchni chodnika:

 • Basztowa 29-31 - koszt wyniesie 20.201,00 zł
 • Palisadowa 45 (szczyt budynku) - koszt wyniesie 3.847,00 zł

Wymiana okien na klatkach schodowych:

 • Blankowa 8-18, 20-32 - koszt wyniesie 75.593,00 zł

Malowanie suszarni

 • Senatorska 3, 5 - koszt wyniesie ok. 7.500,00 zł

Wymiana drzwi wejściowych i wiatrołapów w budynku:

 • Palisadowa 73 - 93 - koszt wyniesie 39.852,00 zł

Remont dachu

 • Forteczna 14-20 (II etap) - koszt wyniesie 135.000,00 zł

Malowanie klatek schodowych

 • Forteczna 36, 24 - koszt wyniesie ok. 50.000,00zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

CZERWIEC 2015


  

Informacja o zaplanowanych w miesiącu czerwcu 2015r pracach w zakresie instalacji elektrycznych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje że w miesiącu czerwcu br. będą kontynuowane roboty instalacji elektrycznych objęte realizacją w miesiącu maju br. tj.:

1.Budynek przy ul. Basztowej 48-64,

 • remont instalacji oświetlenia ciągu komunikacyjnego XI kondygnacji,

2.Budynek przy ul. Basztowa 50,

 • remont samoczynnego zasilania rezerwy ( SZR - dzwigów ),

3.Budynek przy ul. Kasztelańskiej 86,

 • remont wewnętrznej linii zasilającej (WLZ),

4.Budynek przy ul. Palisadowej 97-97a,

 • remont instalacji samoczynnego zasilania rezerwy (SZR).

Kontynuowane będą również, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązkowe pięcioletnie badania okresowe instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zakresie oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

1.ul. Palisadowa 18-28,

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu prac zostaną poinformowani również poprzez ogłoszenia w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie informujemy, że mogą
w okresie wykonywania robót wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali.

 

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu czerwcu 2015 r. pracach remontowo - budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze informuje, że w czerwcu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Remont nawierzchni chodnika:

 • Kasztelańska 84 ( I etap) - koszt wyniesie ok. 5 000,00 zł

Wymiana okien na klatkach schodowych, pomieszczeniach wspólnego użytku i we wnękach:

 • Kasztelańska 22 - 34 - koszt wyniesie 39.900,00 zł
 • Forteczna 27-33 - koszt wyniesie 15.811,20 zł
 • Senatorska 3-15 - koszt wyniesie 12.800,00zł

Malowanie ścian w suszarniach

 • Kasztelańska 74 - 82
 • Kasztelańska 84
  koszt wyniesie ok. 3 500,00 zł

Uzupełnianie ubytków nawierzchni parkingów kruszywem przy budynku:

 • Blankowa 23 - 41 - koszt wyniesie ok 7 000 zł

Utwardzenie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów przy istniejącym boksie śmietnikowym przy budynku:

 • Blankowa 10 - koszt wyniesie ok. 2 800 zł

Wymiana drzwi wejściowych i wiatrołapów w budynku:

 • Blankowa 23-35 - koszt wyniesie 55 242,00 zł

Remont dachu

 • Forteczna 45-51 (I etap) - koszt wyniesie 61.572,96 zł

Malowanie klatek schodowych

 • Forteczna 22 - koszt wyniesie 25.000,00 zł
 • Forteczna 38 - koszt wyniesie 25.300,00 zł

Uszczelnienie dylatacji

 • Forteczna 52 - koszt wyniesie ok. 5 000,00 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

Informacja o zaplanowanych w miesiącu czerwcu 2015r. pracach remontowych instalacji wodnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w związku z wyeksploatowaniem instalacji wodnych oraz pojawiającymi się awariami w postaci przecieków, w m - cu czerwcu br. wykonywane będą roboty polegające na wymianie zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania w następujących budynkach:

1.Budynek przy ul. Fortecznej 8-18,

 • wymiana zaworów podpionowych c.o. , budynek przy ul. Palisadowej16,
  Koszt wymiany zaworów ok. 50 000,00 zł,

2.Budynek przy ul. Palisadowej 16,

 • kontynuacja remontu układu przygotowania ciepłej wody użytkowej w wężle cieplnym,
  Koszt remontu układu c.w.u. wyniesie ok. 30.000, 00 zł.

3.Budynek przy ul. Senatorskiej 30-46,

 • wymiana zaworu regulacyjnego c.w.u. w węźle cieplnym,
  Koszt wymiany zaworu wyniesie ok. 7.000,00 zł.

4.Budynek przy ul. Fortecznej 3-17,

 • wymiana zaworu regulacyjnego c.w.u. w węźle cieplnym,
  Koszt wymiany zaworu ok. 7.000,00 zł.

Mieszkańcy wymienionych adresów o rozpoczęciu wymiany pionów w lokalach zostaną indywidualnie powiadomieni przez wykonawcę robót tj. firmę INSTALPOL ze Świdnicy oraz poprzez ogłoszenia w gablotach na klatkach schodowych.

Jednocześnie informujemy, że w czasie wykonywania powyższych prac remontowych mogą wystąpić utrudnienia w użytkowaniu w pionach i piwnicach.

 

MAJ 2015


Informacja o zaplanowanych w miesiącu maju 2015r. pracach remontowych instalacji wodnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Podzamcze ” w Wałbrzychu informuje, że w związku z wyeksploatowaniem instalacji wodnych oraz pojawiającymi się awariami w postaci przecieków, w miesiącu maju br. kontynuowane będą roboty polegające na wymianie pionów instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w następujących budynkach:

1.Budynek przy ul. Fortecznej 2-20,

 • wymiana pionów wraz z zaworami podpionowymi,

2.Budynek przy ul. Palisadowej16,

 • remont układu przygotowania ciepłej wody użytkowej w wężle cieplnym.

Koszt remontu układu c.w.u. wyniesie ok. 30.000, 00 zł.

Mieszkańcy wymienionych adresów o rozpoczęciu wymiany pionów w lokalach zostaną indywidualnie powiadomieni przez wykonawcę robót tj. firmę INSTALPOL ze Świdnicy oraz poprzez ogłoszenia w gablotach na klatkach schodowych.

Jednocześnie informujemy, że w czasie wykonywania powyższych robót mogą wystąpić utrudnienia w użytkowaniu w pionach i piwnicach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

Informacja o zaplanowanych w miesiącu maju 2015r. pracach w zakresie instalacji elektrycznych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze informuje, że w miesiącu maju br. zostaną wykonane roboty instalacji elektrycznych w następujących budynkach:

1.Budynek przy ul. Basztowej 48-64,

 • remont instalacji oświetlenia ciągu komunikacyjnego XI kondygnacji,
  koszt powyższych prac ok. 20 000,00 zł.

2.Budynek przy ul. Basztowa 50,

 • remont samoczynnego zasilania rezerwy (SZR – dzwigów),
  koszt robót ok. 10 000,00 zł.

3.Budynek przy ul. Kasztelańska 86,

 • remont wewnętrznej linii zasilającej (WLZ),
  koszt robót ok. 24 000,00 zł.

4.Budynek przy ul. Palisadowej 97-97a,

 • remont instalacji samoczynnego zasilania rezerwy (SZR),
  koszt wykonania robót ok. 5 300,00 zł.

 

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu maju 2015 r. pracach remontowo - budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze informuje, że w maju br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Remont nawierzchni chodnika:

 • Grodzka 40 w stronę pasażu - koszt wyniesie 21.187,57 zł.

Wymiana okien na klatkach schodowych, pomieszczeniach wspólnego użytku i we wnękach:

 • Basztowa 33 - koszt wyniesie 19.421,47zł.
 • Basztowa 35 - koszt wyniesie 19.421,47zł.
 • Basztowa 37 - koszt wyniesie 19.421,47zł.

Kontynuacja remontu chodnika

 • Blankowa 33 do 23 - koszt wyniesie 103.661,29zł

Rozpoczęcie wymiany drzwi wiatrołapów w holach budynku

 • Forteczna 22-40 - koszt wyniesie 54.864,00 zł

Remont dachu

 • Palisadowa 82 - 90 - koszt wyniesie 89.965,16 zł

Wymiana schodów i podejść do budynków

 • Kasztelańska 16 do 22 - koszt wyniesie około 18.000,00 zł.
 • Kasztelańska 82 - koszt wyniesie około 5.000,00 zł.

Remont wejść do budynków

 • Hetmańska 22 - koszt wyniesie 5.320,06zł
 • Hetmańska 24 - koszt wyniesie 3.899,71zł
 • Hetmańska 26 - koszt wyniesie 4.033,64zł
 • Hetmańska 62 - koszt wyniesie 4.276,57zł
 • Hetmańska 64 - koszt wyniesie 4.427,87zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

 

KWIECIEŃ 2015


Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu kwietniu 2015 r. pracach remontowo - budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze informuje, że w kwietniu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Remont elewacji frontowej budynku:

 • Kasztelańska 2 - 4

Koszt remontu elewacji wyniesie ok. 59.080, 00 zł

Wymiana okien na klatkach schodowych, pomieszczeniach wspólnego użytku i we wnękach:

 • Basztowa 27
 • Basztowa 29
 • Basztowa 31
 • Hetmańska 24
 • Hetmańska 26
 • Hetmańska 54
 • Kasztelańska 18
 • Kasztelańska 20
 • Kasztelańska 22

Koszt wymiany okien wyniesie ok. 89.437,49zł

Kontynuacja remontu chodnika

 • Basztowa 31-29

Koszt wykonania wyniesie 20.201,56 zł

Malowanie maszynowni

 • Palisadowa 73 - 75

koszt wyniesie ogółem ok. 3.000 zł.

Rozpoczęcie wymiany drzwi wiatrołapów w holach budynku

 • Forteczna 22-40 - koszt wyniesie 54.864,00 zł.

Remont nawierzchni tunelu

 • Forteczna 8 - koszt wyniesie 16.439,87 zł

Wykonanie ogrodzenia placu na pojemniki do segregacji odpadów

 • Forteczna 20 - koszt 3.297,48

Wymiana schodów i podejść do budynków

 • Palisadowa 38 - koszt wyniesie 3.600 zł.
 • Palisadowa 42 - koszt wyniesie 2.700 zł.

Remont wejść do budynków

 • Hetmańska 6 - koszt wyniesie 2 921,00zł
 • Hetmańska 8 - koszt wyniesie 3 149,00zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

Informacja o zaplanowanych w miesiącu kwietniu 2015r pracach remontowych instalacji elektrycznych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w miesiącu kwietniu br. zostaną wykonane roboty instalacji elektrycznych w następujących budynkach:

1.Budynek przy ul. Fortecznej 50 – 52 oraz 54 – 56

 • wyk. Prac w zakresie wymiany wewnętrznych linii zasilania (WLZ).

Informujemy również , że zgodnie z ustawą Prawo budowlane kontynuowane będą obowiązkowe pięcioletnie badania okresowe instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zakresie oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
W miesiącu kwietniu badaniami tymi objęte będą następujące budynki:

 1. ul. Basztowa 45-47, 49-51, 48-64,
 2. ul. Blankowa 8-18,
 3. ul. Palisadowa 18-28, 30-46.

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu prac zostaną poinformowani również poprzez ogłoszenia w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w użytkowaniu lokali.

 

Informacja
o zaplanowanych w miesiącu kwietniu 2015r pracach remontowych instalacji wodnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w związku z wyeksploatowaniem instalacji wodnych oraz pojawiającymi się awariami przecieków, w miesiącu marcu br. kontynuowane będą roboty polegające na wymianie pionów instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz pionów zimnej wody w następujących budynkach:

 1. Budynek przy ul. Palisadowej 21-45,
  - lokalizacja ul. Palisadowa 27, 29, 31, 33, - wymiana pionów ,
  Koszt wymiany pionów ok. 69, 000,00 zł.
   
 2. Budynek przy ul. Fortecznej 42-60
  - wymiana w piwnicy instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji,
  lokalizacja – ul. Forteczna 50, 52, 54, 56.

Koszt wymiany leżaków w piwnicach wyniesie ok. 60 000,00 zł.

Mieszkańcy wymienionych adresów o rozpoczęciu wymiany pionów w lokalach zostaną indywidualnie powiadomieni przez wykonawcę robót tj. firmę INSTALPOL ze Świdnicy oraz poprzez ogłoszenia w gablotach na klatkach schodowych.

Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w użytkowaniu lokali w pionach i w piwnicach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

MARZEC 2015


Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu marcu 2015 r. pracach remontowo - budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze informuje, że w marcu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Wymiana okien na klatkach schodowych, pomieszczeniach wspólnego użytku i we wnękach:

 • Forteczna 28
 • Forteczna 26
 • Forteczna 24
 • Forteczna 22

Koszt wymiany okien wyniesie ok. 70 700,00 zł

Remont wejścia do budynku z wykonaniem podjazdu na wózki

 • Senatorska 21

Koszt wykonania wyniesie 4366,00 zł

Malowanie klatek schodowych:

 • Palisadowa 91
 • Palisadowa 89
 • Palisadowa 87
 • Palisadowa 85
 • Palisadowa 83

Koszt malowania 1 klatki ok. 21 000,00 zł

Malowanie maszynowni

 • Palisadowa 93 - 85 - koszt wyniesie ogółem ok. 7 500,00 zł

Wymiana drzwi wiatrołapów w holach budynku

 • Palisadowa 93 - 83 (6 szt. ) - koszt wyniesie 20 476,00 zł

Wymiana schodów i podejść do budynków

 • Palisadowa 81 - koszt wyniesie 1 320,00 zł
 • Palisadowa 32, 34, 44 - koszt wyniesie 13 108,00 zł
 • Blankowa 11 - koszt wyniesie 1 180,37 zł

Remont wejść do budynków

 • Hetmańska 6 - koszt wyniesie 2 921,00zł
 • Hetmańska 8 - koszt wyniesie 3 149,00zł

Remont dachu

 • Palisadowa 97-97A - koszt wyniesie ok. 66 000,00 zł

Rozpoczęcie prac związanych z dociepleniem stropodachu - czyszczenie stropodachu

 • Kasztelańska 84 - koszt wyniesie 28 377,00 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

Informacja o zaplanowanych w miesiącu marcu 2015r pracach w zakresie instalacji elektrycznych.

Spółdzielnia Mieszkaniow3a Podzamcze informuje że w m-cu marcu br. zostaną wykonane roboty instalacji elektrycznych w następujących budynkach:

 1. ul. Palisadowa 71-93 w zakresie oświetlenia XI p – wyposażenie w czujniki ruchu.
  Przewidywany koszt ok. 20 000,oo zł.
   
 2. ul. Forteczna 42, 44, 58, 60, w zakresie wymiany wewnętrznych linii zasilania (WLZ),
  przewidywany koszt robót – ok. 55 ooo,oo zł.
   
 3. ul. Forteczna 11, 15, 16, wymiana samoczynnego załączania rezerwy (dot. dzwigów, SZR),
  przewidywany koszt robót ok. 17 000,oo zł.

Informujemy również, że zgodnie z ustawą Prawo budowlane kontynuowane będą obowiązkowe pięcioletnie badania okresowe instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zakresie oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

W miesiącu marcu badaniami tymi objęte będą następujące budynki:

1)ul. Grodzka 15-37- kontynuacja prac z miesiąca lutego br.
2)ul. Hetmańska 6-26 – kontynuacja prac z miesiąca lutego br.

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu prac zostaną poinformowani również poprzez ogłoszenia w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w użytkowaniu lokali.

 

Informacja o zaplanowanych w miesiącu marcu 2015 r pracach remontowych instalacji wodnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w związku wyeksploatowanie instalacji wodnych oraz pojawiającymi się awariami przecieków, w m-cu marcu br. kontynuowane będą roboty polegające na wymianie pionów instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz pionów zimnej wody w następujących budynkach:

 1. Budynek przy ul. Palisadowej 21-45
  - lokalizacja ul. Palisadowa 21, 23, 25, - wymiana pionów 8 szt.
  Koszt wymiany pionów ok. 31 000,00 zł.
   
 2. Budynek przy ul. Fortecznej 3-17 – wymiana pionów.
  Koszt wymiany pionów ok. 70 000,00 zł.
    
 3. Budynek przy ul. Fortecznej 42-60
  - wymiana w piwnicy instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji,
  lokalizacja – ul. Forteczna 42, 44, 46, 48.

Koszt wymiany leżaków w piwnicach wyniesie ok. 60 000,00 zł.

Mieszkańcy wymienionych adresów o rozpoczęciu wymiany pionów w lokalach zostaną indywidualnie powiadomieni przez wykonawce robót tj. firmę INSTALPOL ze Świdnicy oraz poprzez ogłoszenia w gablotach na klatkach schodowych.

Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w użytkowaniu lokali w pionach i w piwnicach w których będą przeprowadzane prace remontowe. 

 

LUTY 2015


 

*   *   *

Informacja o zaplanowanych w miesiącu lutym 2015r. pracach remontowo-instalacyjnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" informuje że w m-cu lutym br. zostaną wykonane roboty instalacji elektrycznych w następujących budynkach:

1) ul. Forteczna 42-60 w zakresie wymiany wewnętrznych linii zasilania (WLZ), przewidywany koszt robót - 140 000,00zł 2) ul. Forteczna 22-40 , remont samoczynnego załączania rezerwy (dot. dzwigów, SZR),
przewidywany koszt robót - 31 500,00zł.

Informujemy również że zgodnie z Ustawą Prawo budowlane od miesiąca lutego br. zostaną rozpoczęte obowiązkowe pięcioletnie badania okresowe instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zakresie oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. W miesiącu lutym badaniami tymi zostaną objęte następujące budynki:

1) ul. Grodzka 5-7, 15-37, 59-61, 63-65,
2) ul. Hetmańska 6-26, 2-4, 54- 68

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu prac zostaną poinformowani również poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w użytkowaniu lokali.

 

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu lutym 2015 r. pracach remontowo - budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze informuje, że w miesiącu lutym wykonywane będą następujące prace budowlane :

1. Wymiana okien na klatkach schodowych, pomieszczeniach wspólnego użytku i we wnękach:

 • Forteczna 36
 • Forteczna 34
 • Forteczna 32
 • Forteczna 30
 • Forteczna 28
 • Forteczna 26
 • Forteczna 24
 • Forteczna 22

Koszt wymiany okien wyniesie ok. 141 270,00 zł

2. Malowanie klatki schodowej:

 • Palisadowa 93

Koszt malowania 1 klatki ok. 24 000,00 zł

3. Remont dachu II etap - jednokrotne krycie dachu papą termozgrzewalną

 • Palisadowa 30 - 46

Koszt wyniesie ok. 34 563,40 zł

4. Malowanie maszynowni

 • Palisadowa 71 (koszt wyniesie ok. 1 500,00 zł)
 • Forteczna 40 (koszt wyniesie ok. 1 830,00 zł)

5. Remont chodników przy placu zabaw przy budynku:

 • Grodzka 59-61

Koszt wyniesie ok. 5 700,00 zł

6. Wymiana witryn w holach budynku

 • Palisadowa 83 - 93 (6 szt. )

Koszt wyniesie ok. 3 500,00 zł

7. Wymiana uszkodzonych stopnic na klatce schodowej:

 • Palisadowa 71 (6 szt.)

Koszt wyniesie ok. 1 290,00 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

Informacja
o zaplanowanych w miesiącu lutym 2015 r. pracach remontowych instalacji wodnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze informuje, że w związku z wyeksploatowaniem instalacji wodnych oraz pojawiającymi się coraz częściej awariami przecieków, w miesiącu lutym br. zostaną wykonane roboty polegające na wymianie pionów instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz pionów zimnej wody w następujących budynkach:

1. Budynek ul. Basztowa 36-44
- lokalizacja Basztowa 36/2 - 2 szt. pionów (kuchnia i łazienka)
Basztowa 40/2 - 1szt. pion (kuchnia)
Basztowa 42/1 - 1szt. pion (kuchnia)
Łączny koszt wymiany 4 szt. pionów 21 725,00zł.

2. Budynek ul. Senatorska 30-46
- lokalizacja Senatorska 34/1 - 2 szt. pionów (kuchnia i kuchnia)
Senatorska 43/2 - 2 szt.
Senatorska 36/1 - 2 szt.
Senatorska 36/2 - 2 szt.
Senatorska 38/1 - 2 szt.
Senatorska 38/2 - 2 szt.
Koszt wymiany 12 szt. pionów wodnych wyniesie 65 175,00zł.

3. Budynek ul. Blankowa 20-32
- wymiana w piwnicy leżaków zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji ,
lokalizacja - Blankowa 20 i 22.
Koszt wymiany ok. 20 000,00 zł.

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wymiany pionów w lokalach, zostaną indywidualnie powiadomieni przez wykonawcę robót firmę INSTALPOL ze Świdnicy oraz poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w użytkowaniu lokali w pionach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 


 

  

do góry  |