AKTUALNOŚCI
  

Wolna wnęka pomiędzy 6 a 7 piętrem w budynku przy ul. Blankowa 11.
17.02.2015


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 6 a 7 piętrem w budynku przy ul. Blankowa 11. 

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 02.03.2015 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki, w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,

 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,

 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,

 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,

 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego
  członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,

 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej
  kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.

 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Administracja

 


 

  

do góry  |