AKTUALNOŚCI
  

WYRZUCASZ WIELKOGABARYTY NA ŚMIETNIK?
MOŻESZ ZAPŁACIĆ MANDAT

24.03.2015


    

Odpady wielkogabarytowe - to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), stolarka budowlana, dywany, zabawki dużych rozmiarów, zużyte opony.

Te niepotrzebne już w domu przedmioty można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się na ul. Beethovena i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 i w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00.

Punkt ten przyjmuje również:

  • odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym (świetlówki, puszki po farbach).

Dodatkowo dwa razy w roku na terenie Gminy Wałbrzych organizowana jest w formie wystawki zbiórka odpadów wielkogabarytowych pod hasłem "Wywalamy graty z chaty".

WAŻNE !
Za podrzucanie odpadów wielkogabarytowych, w miejsca do tego nieprzeznaczone grozi mandat do 500 zł.

 

 


 

  

do góry  |