AKTUALNOŚCI
  

Zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców !
22.04.2015


    
Wnioski po kontroli p.poż.: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu wzywa lokatorów budynku przy ul. Grodzkiej 21, 23, 29, 31, 35 do zabrania opon samochodowych, mebli i innych przedmiotów z korytarzy piwnicznych w terminie do 30.04.2015r. 

Powyższy stan stwarza zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców !

Po upływie w/w terminu, rzeczy te zostaną wywiezione na wysypisko śmieci, a kosztami wywozu i składowania zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy budynku.

Zgodnie z przepisami p.poż. oraz Regulaminem porządku domowego oraz zasad podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu:

§ 14 pkt 1 - wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

§ 14 pkt 6 - zabrania się zastawiania korytarzy, klatek schodowych, przejść strychowych i piwnic meblami, wózkami, rowerami i innymi przedmiotami utrudniającymi poruszanie się lub przeprowadzanie akcji ratunkowych na wypadek pożaru lub innego zdarzenia.

Administracja

 


 

  

do góry  |