AKTUALNOŚCI
  

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW GARAŻY
04.08.2015


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje wszystkich użytkowników garaży na terenie bazy Spółdzielni, że w wyniku przeprowadzonego postępowania sądowego, na wniosek Spółdzielni, przeciwko Gminie Wałbrzych o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działki pod garażami, Sąd orzekł, że roszczenie Spółdzielni jest zasadne i postanowił, że opłata ta będzie wynosić od roku 2015 - 14.585, 33 zł, a nie jak pierwotnie ustaliła Gmina - 24.059,90 zł.

Wobec powyższego na przedmiotowej nieruchomości powstała za lata 2014-2015 nadpłata środków w wysokości 14.198,35 zł.

Środki te Zarząd Spółdzielni postanowił przeznaczyć na częściowy remont dróg wewnętrznych dojazdowych do garaży. W pierwszym etapie zostanie wykonana z kostki betonowej naprawa nawierzchni dwóch wjazdów.

 


 

  

do góry  |