AKTUALNOŚCI
  

Wnioski mieszkańców z budynków przy ul. Kasztelańskiej 48-70, 72-82, Blankowej 32,Senatorskiej 8
21.10.2015


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że wpłynęły wnioski mieszkańców z budynków przy:

  • ul. Kasztelańskiej 48-70,
  • ul. Kasztelańskiej 72-82,
  • ul. Blankowej 32,
  • ul. Senatorskiej 8,

na usunięcie wskazanych drzew rosnących w obszarze w/w nieruchomości.

Informujemy, że przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu ma obowiązek zawiadomienia wszystkich mieszkańców w/w nieruchomości o powyższym zamiarze. Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w tut. Spółdzielni pokój nr 3 lub dzwoniąc pod nr tel. 74 66 56 966 lub 74 66 56 984.

Uwagi w przedmiotowej sprawie można zgłaszać do tut. Spółdzielni w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 20 listopada 2015 r.

Administracja

 


 

  

do góry  |