AKTUALNOŚCI
  

Wolne dwie wnęki pomiędzy 2 a 3 piętrem oraz pod schodami w piwnicy w budynku przy ul. Blankowej 44
28.10.2015


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolnione zostały dwie wnęki pomiędzy 2 a 3 piętrem oraz pod schodami w piwnicy w budynku przy ul. Blankowej 44.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 11.11.2015 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

  • członkostwo w Spółdzielni,

  • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,

  • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,

  • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,

  • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,

  • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.

  • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Administracja

 


 

  

do góry  |