AKTUALNOŚCI
  

Prosimy lokatorów budynku przy ul. Palisadowa 95 o wybranie osoby, która pełniłaby funkcję opiekuna w/w pomieszczenia
24.11.2015


    

W związku z rezygnacją osób pełniących funkcję opiekuna pomieszczenia wózkowni - rowerowni - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu prosi lokatorów budynku przy ul. Palisadowa 95 o wybranie osoby, która byłaby chętna do opiekowania się w/w pomieszczeniem.

Przedmiotowe pomieszczenie służy wszystkim lokatorom jako wózkownia - rowerownia.
Prosimy o wskazanie osoby, która pełniłaby funkcję opiekuna w/w pomieszczenia. Informację prosimy przekazać do tut. Spółdzielni na piśmie do dnia 01.12.2015r.

W przypadku braku osoby chętnej (wybranej przez lokatorów) pomieszczenie zostanie udostępnione lokatorom do odpłatnego indywidualnego użytkowania zgodnie z Regulaminem.

Ekspozycja do 02.12.2015r.

Administracja

 


 

  

do góry  |